Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja

Ministarstvo kulture Crne Gore objavilo je konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja u skladu sa Akcionim planom Programa „Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija“ u 2019. godini.

Ministarstvo će, kako je najvljeno, u okviru ovog konkursa sufinansirati proizvode i projekte u skladu sa sljedećim tematskim okvirima:

1. Raznolikost kulturnog izraza
2. Uspostavljanje kulturnog proizvoda iz oblasti modnog dizajna i dizajna tekstila
3. Uspostavljanje ICT proizvoda

Prijave sa potrebnom dokumentacijom neophodno je dostaviti na adresu: Ministarstvo kulture, Njegoševa bb, Cetinje ili elektronski, putem formulara na: www.creativemontenegro.net

Prijave se dostavljaju zaključno sa 27. novembrom ove godine u 12 sati, a odluku o izboru programa/projekata za sufinansiranje donijeće Ministarstvo kulture, po prijedlogu stručnih komisija, u skladu sa odredbama Zakona o kulturi.