Skola Mladost u Tivtu

Konkurs za upis u srednje škole

Ministarstvo prosvjete raspisalo je konkurs za upis u srednje škole za ukupno 9.073 svršena osnovca. Prijave se podnose od 16. do 20. juna a biće objavljene 23. juna na školskim oglasnim tablama.

Na utvđenu rang listu učenici mogu podnijeti prigovor nastavničkom vijeću škole u roku od tri dana nakon objavljivanja, dok će konačna odluka biti obajvljena tri dana kasnije.

Tivatska SMŠ „Mladost“ prima 210 a Muzička škola osam učenika.