„Kosti nema a kosti lomi“ u Podgorici

U sa­rad­nji sa Se­kre­ta­ri­ja­tom za mla­de, sport i so­ci­jal­na pi­ta­nja Op­šti­ne Ti­vat, Omla­din­skim klu­bom Ti­vat i Knightsbrid­ge Scho­ols In­ter­na­ti­o­nal Mon­te­ne­gro da­nas u 13 sati ,u sve­ča­noj sa­li podgoričke Gim­na­zi­je „Slobodan Škerović“,  biće iz­ve­de­na omla­din­ska po­zo­ri­šna pred­sta­va „Ko­sti ne­ma, a ko­sti lo­mi”.Predstava je nastala u okviru kampanje protiv govora mrznje, a  tivatski omladinci su vec gostovali u svom gradu, Radovicima, Kotoru i Budvi a nakon Podgorice nastupiće i na Cetinju.