Kostić: Postojeće stanje na aerodromu neodrživo

Zadržavanje postojećeg stanja u Aerodromima Crne Gore ne može garantovati uspjeh, jer je državno upravljanje resursima manje efikasno od privatnog, kaže za Vikend novine profesor na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom i ekonomski analitičar Vasilije Kostić.

Kada se govori o koncesijama kao obliku poslovnog partnerstva, on pojašnjava da se u tom slučaju nameću dva pitanja.

„Prvo je: da li je taj oblik partnerstva adekvatan, odnosno poželjan, a drugo ukoliko se smatra da jeste kakav je sadržaj koncesionog akta. Koncesija sama po sebi može da bude adekvatan izbor poslovnog partnerstva, ali da sam akt odnosno njegov sadržaj bude loš, pa bi time i čitav poduhvat bio loš”, pojašnjava on, ali posjeća i na pogled iz drugačijeg ugla.

Preciznije, kada koncesija nije adekvatan oblik, dobrom operacionalizacijom koncesionog akta može se doći do uspješno obavljenog posla.

„Što se tiče toga da li treba ili ne ući u proces davanja Aerodroma Crne Gore u koncesioni zakup, mišljenja sam da treba. Jer, državno upravljanje nad bilo kojim društvenim resursima po definiciji je manje efikasno od privatnog. Često se zavaravamo činjenicom da postignuti rezultati pogotovu kada su dobri apsolutno proizilaze iz tekućeg menadžmenta kompanijom. To je prije posljedica povlašćenog tržišnog položaja, nego umješnosti menadžmenta, kako to često znamo da predstavimo”, podsjetio je Kostić.