Potrosačka korpa

Kotor najskuplji u regionu

Kotor je i dalje najskuplji grad u regionu, a mini­malna potrošačka korpa za maj ove godine iznosila je 925 eura, saopšteno je iz Opštinskog sindikalnog povje­reništva Kotor.

Struktura potrošačke korpe pokazuje da su troškovi minimalne potrebe hrane preko 278 eura, tro­škovi neprehrambenih proizvoda i usluga su oko 437 eura, a vrijednost imputirane rente je 210 eura.
Majska potrošačka korpa je u odnosu na martovsku jeftinija za 1,25 eura, to jest 0,13 odsto. Kada se kotorska minimalna potrošačka korpa uporedi sa „Monstatovom“, koja se odnosi na čitavu Crnu Goru i iznosi 792 eura, kotorska je skuplja za skoro 133 eura, odnosno za 16,77 odsto.