Kusovac: Jedinstvo posao nastavlja u višim gradskim zonama

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Krašićima, čiji je izvođač firma „Jedinstvo“ iz Užica, biće obustavljeni tokom ljeta, a krenuće se u izgradnju sekundarne mreže u višim gradskim zonama, Gornjem Seljanovu, Kalimanju, Mažini i Marićima, rekao je predsjednik Opštine Tivat, Siniša Kusovac.

„U Krašićima imamo 12 ulica u kojima treba uraditi kanalizacioni sistem, za što imamo građevinske dozvole, ali pred nama je turistička sezona, pa smo planirali da se tokom ljeta obavi sondiranje, a da se sa postavljanjem cijevi krene poslije sezone. Namjera nam je da se najveći dio posla u višim gradskim zonama obavi do septembra pa želimo da ‘Jedinstvo’ pojača broj ekipa na terenu, zajedno sa podizvođačem, tivatskom firmom ‘Samcommerc’,“ objasnio je predsjednik Opštine istakavši da bi taj posao realizovali neophodno je potpisivanje aneks ugovora sa KfW bankom, odnosno da se ispoštuju njeni standardi.

Kusovac je naveo da je riješen problem sa radovima na kanalizacionoj mreži u Donjoj Lastvi. Taj posao je bio zaustavljen zbog problema na terenu, gdje je bilo neophodno tunelovanje, pa se moralo tražiti drugo rješenje. Nakon što je problem prevaziđen radovi, koje izvodi podgorička firma „Civil Engineer“, idu svojim tokom.

Govoreći o Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, o čemu se govorilo i na posljednjem skupštinskom zasjednaju, Kusovac je potvrdio da imaju problema, kako u preduzeću tako i sa Opštinom Kotor. „Sjednice Upravnog odbora se ne održavaju, pa se ni odluke ne donose, nije usvojena ni sistematizacija ni organizaciona struktura, pa se ne mogu zapošljavati radnici, koje treba edukovati. To treba urgentno rješavati pa smo uputili dopise Opštini Kotor i nadležnom ministarstvu, a sa Ministarstvom turizma smo u stalnoj komunikaciji kako bi se ti problemi riješiti. Sve ide na teret Opštine Tivat, a to sebi ne smijemo dozvoliti“

Neophodno je da izvođač WTE do septembra uradi kompletan remont obje centrifuge kako bi se ispunili svi preduslovi i uslovi za tehnički prijem. Tehnička ispravnost objekta podrazumijeva radove u kojima treba da se riješi problemi neprijatnog mirisa.
„Tih 6 mjeseci je presudno i za tehničku ispravnost i za zaposlenje ljudi da bi mogla da se izvši njihova obuka, da kada WTE, poslije tri godine upravljanja, napusti objekat zaposleni u potpunosti budu obučeni i spremni da nastave posao“.
Kusovac je naglasio da se intenzivno radi i na rješavanju problema odlaganja mulja koji se trenutno odvozi u Albaniju kao privremeno rješenje.

Odgovarajući na pitanje da li se obavljaju kontrole izgradnje stambenih objekata jer je evidentno da se u Tivtu sve više gradi, Kusovac je podsjetio da je u novembru prošle godine Opština inicirala dolazak inspekcije da iskontroliše kompletnu teritoriju opštine i utvrdi koji su objekti urađeni sa projektno- tehničkom dokumentacijom, a koji ne.

Postoje određeni objekti koji nemaju odgovarajuću dokumentaciju, ili su probili gabarite, određeni koeficijent zauzetosti ili stepen izgrađenosti, naveo je i naglasio da će Opština reagovati tako što će ponovo uputiti dopis nadležnom ministarstvu i inspekcijama koje trebaju brzo da reaguju po tom pitanju. „Naša Komunalna inspekcija i Komunalna policija u zakonu imaju utemeljenje da po saznanjima reaguju, da iskontrolišu objekat i sačine zapisnik koji prosleđuju nadležnoj inspekciji i u tom dijelu zaista pratimo i što je u našoj moći trudimo se da uradimo“.

Jedan od razloga ekspanzije gradnje, ali ne i glavni, je to što Opštian još uvijek nema glavnog gradskog arhitektu, kazao je Kusovac i naglasio da su obavili razgovore sa ljudima koji imaju stručne kvalifikacije za taj posao i koji ispunjavaju veoma zahtjevne uslove za to radno mjesto, ali oni nisu željeli da se prihvate tog posla. „U zakonu postoji mogućnost da se sa nekom od primorskih, ili nekom drugom opštinom sklopi ugovor da njen gradski arhitekta bude na usluzi našoj Opštini, pa razmatramo i tu mogućnost“.

Trenutno su u toku radovi na izgradnji trotoara, postavljanju ivičnjaka i asfaltiranja ulica u centru grada. Taj bi se posao trebao završiti do kraja maja, kada će se pristupiti postavljanju horizontalne signalizacije. Uporedo sa tim poslovima na saobraćajnicima u gradu, rade se projektni zadaci za ulice u svih šest mjesnih zajednica iznad magistrale, naveo je Kusovac ističući da je namjera da se prije ljeta raspiše tender i odaberu ponuđači, kako bi u septembru krenuli sa asfaltiranjem. Ukupna ulaganja iznose oko milion i 500 hiljada eura.

Za ovu godinu planiran je i početak izgradnje tri kružna toka, jednog na Jadranskoj magistrali kod skretanja za Gradiošnicu, drugog u centru grada kod zgrade „stare opštine“ i trećeg kod bivšeg kluba Vojske na Seljanovu. Procjenjeno je da ta tri mjesta predstavljaju najveća uska grla na saobraćajnici. Projektna dokumentacija je završena pa prvi čovjek Tivta očekuje da će tokom maja doći do raspisivanja tendera za izbor jednog izvođača radova.

Prvi čovjek Opštine podsjetio je da se u Tivtu trenutno realizuju investicije u vrijednosti između 4 i 5 miliona eura. U taj iznos ne ulazi izgradnja saobraćajnice MR1 druga faza u vrijednosti od 2, 9 miliona eura, kao ni asfaltiranje saobraćajnice od kružnog toka do Radovića, zaključio je Kusovac.