Kusovac: Ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu i kulturu obilježila 2018.

Investiticona ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu, objekte kulture i stalno unapređenje kulturnih događaja, kao i ulaganja u turističku ponudu, obilježili su godinu na izmaku, kazao je za Radio Tivat, ocjenjujući godinu na izmaku, predsjendik opštine dr Siniša Kusovac.

U 2018. godini završeno je niz projekata, među kojima je završena prva faza i počela izgradnja druge faze saobraćajnice MR1, asfaltiran je put od kružnog toka do Solila u dužini 2, 2 kilometra, obavljena je zamjena cjevovoda, asfaltiranje jedne trake dužine dva kilometra saobraćajnice do Radovića, zamjenjen je krov na objektu Osnovne škole „Branko Brinić“ u Radovićima. Počeli su radovi na izgradnji prvih 400 metara šetališta Lungo mare u Krašićima, a poseban akcenat stavljen je na rekonstrukciju objekata kulture.

„Ponovo je u funkciji objekat DTV „Partizan“, a prva faza rekonstrukcije velike sale Radničkog doma „Gracija Petković“ je okončana, radovi na drugoj su krenuli prije desetak dana. Počela je rekonstrukcija objekta JU Muzej i galerija, koja podrazumijeva zamjenu krovne konstrukcije, drvenarije i elektroinstalacija, a očekujemo da se radovi okončaju do marta 2019. godine. U rekonstrukciju objekata Centra za kulturu i Muzeja i galerije Tivat uloženo je oko 1,2 miliona eura“, naveo je Kusovac navodeći da se zbog formalno pravnih procedura, u dijelu raspisivanja tendera, odabira ponuđača i žalbenih rokova neki kapitalni projekti ne implementiraju utvrđenom dinamikom.

Prioriteti u 2019. godini su dalja ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu. U toku je završetak projektne dokumentacije za dva kružna toka, jedan kod zgrade „stare opštine“, a drugi kod skretanja za Gradiošnicu. To je prioritet i naredne godine se u taj proces mora ući jer je to preduslov za izgradnju bulevara. Izgradnja novih postrojenja vodovoda i kanalizacije, odnosno komunalnog i vatrogasnog doma u Gradiošnici, naglasio je Kusovac. Planirano je asfaltiranje saobraćajnica u iznosu od oko 1,5 milioan eura, što se odnosi na ulice u kojima su postavaljene vodovodne i kanalizacione instalacije, objasnio je Kusovac govoreći o planovima za narednu godinu.

U kapitalnom budžetu za narednu godinu, planiranom u iznosu od 13,1 milion eura, nalaze se i investicije koje su bile predviđene da se urade u ovoj godini, a koja su zbog kašnjenja u realizaciji prenesena u narednu godinu.

„Radovi na izgradnji druge faze saobraćajnice MR1 počeli su u novembru ove i nastaviće se u 2019. godini, kao i izgradnja saobraćajnice u Cacovu, izgradnja kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi i u istom naselju izgradnja i uređenja sportskih terena. Projekat za saobraćajnicu Cacovo urađen je na osnovu projektnog zadatka, međutim na tereni su uočene razlike koje iziskuju naknadne radove. Nepredviđene radove izvođač ne može da uračuna u one precizirane ugovorom. Naknadni radovi koji nisu u skladu sa glavnim projektom, zahtijevaju saglasnost Komisije za javne nabavke koja nije pribavljena. I to je jedan od glavnih uzroka zašto je posao stopriran. Svi naknadni radovi mogu se platiti samo kroz Aneks ugovora urađen na osnovu prethodne saglasnosti Komisije za javne nabavke. Očekujemo da se taj projekat završi u prvoj polovini naredne godine“, obrazložio je Kusovac kašnjenje u izgradnji saobraćajnice na Cacovu.

On je kazao da u Opštini nisu odustali ni od rekonstrukcije ljetne pozornice u Donjoj Lastvi. Čim se završi sudski spor Opština će amandmanski djelovati i ući u realizaciju tog projekta. „To su kapitalne investicije koje imaju svoju razvojnu dimenziju“, naglasio je predsjednik Opštine.

U toku je završetak projektne dokumentacije za dva kružna toka, jedan kod zgrade „stare opštine“, a drugi kod skretanja za Gradiošnicu. To je prioritet i naredne godine se u taj proces mora ući jer je to preduslov za izgradnju bulevara. Planirano je asfaltiranje saobraćajnica u iznosu od oko 1,5 milioan eura, što se odnosi na ulice u kojima su postavaljene vodovodne i kanalizacione instalacije, objasnio je Kusovac govoreći o planovima za narednu godinu.

„Dobili smo saglasnost CEDIS-a za izmještanje dalekovoda, sada je potrebno da se raspiše tender za izmještanje u iznosu od 85.000, da se uradi elaborat o eksproprijaciji, kompletira dokumentacija i konačno, poslije četiri godine od potpisivanja ugovora sa izvođačem radova, da se krene u izgradnju Vatogasnog doma u Gradiošnici i voznog parka za Komunalo i Vodovod i kanlizacija. Ugovor sa izvođačem radova na izgradnji Vatrogasnog doma je već potpisan, građevinsku dozvolu je izdao Sekretarijat za urbanizam i planiranje prostora i nadam se da bismo u prvom kvartalu 2019. godine mogli krenuti sa tim poslom.

Za višenamjenski objekat na Seljanovu, u kome će biti prostorije Dnevnog centra za djecu sa teškoćama u razvoju, mjesne zajednice, Dnevnog centra za stare i opštinske organizacije Crvenog krsta, dobijena je građevinska dozvola od strane opštoinskog sekretaroijata, ovjeren je sporazum Opštine i Crvenog krsta, a u Službi za javne nabavke pripremaju tender koji će veoma brzo biti raspisan. Raspisaće se tenderi za čišćenje podmorja lučice Kalimanj, opremanje i modernizaciju skupštinske sale i izgradnju sportskih terena u Donjoj Lastvi. Završetak II faze saobraćajnice MR1 i početak MR2 su projekti na kojima će se insistirati u 2019. Sledeća godina biće godina velikog razvojnog zamaha, kazao je prvi čovjek Tivta.

Tokom rasprave o budžetu najavljeno je da će Opština pomoći nabavku dva kamiona za potrebe Komunalnog preduzeća i reportažna kola za Radio Tivat.

„Tehnička podrška od strane Opštine mora da postoji i o tome sam već razgovarao sa direktorima Komunalnog i Radija, Vladom Đukićem i Draganom Popadićem, koji treba da naprave kompletan projektini zadatak, kako bismo to realizovali u narednoj godini. Radio Tivtu je neophodno poboljšavati tehničku opremljenost u cilju i brzine informacije i dolaska na lice mjesta, a sve u skladu sa najnovijim standardima, ali i konekcijama sa TV CG. Komunalnom su neophodna vozila za odvoz otpada na udaljene deponije, posebno gabaritnog, jer je deponija Grabovac zatvorena u junu i za koju se radi elaborat o sanaciji“, najavio je predjsednik Tivta.

Saradnja sa inostranim investitorima je na zavidnom nivou. „Zadovoljan sam saradnjom i njihovim ulaganjima, kako u lokalnu zajednicu, tako i u razvoj i ulaganja u realizaciju njihovih projekata. Impresioniran sam činjenicom da će kompanija „Adriatic Marinas“, pored 486 miliona eura uloženih u prethodnih deset godina u izgradnju marine za super jahte i nautičko naselje Porto Montenegro, na osnovu utvrđene strategije razvoja u narednih 10 godina uložiti još toliko novca. Kompanija se uvijek odaziva na sponzorstva i donacije, a i sama se javlja da podrži određene projekte. Isto važi i za kompaniju „Luštica Development“ koja je bila sufinansijer asfaltiranja saobraćajnice od kružnog toka put Radovića, a učestvuju i u izgradnji saobraćanice MR1. Kompanija svake godine opredjeljuje 150.000 eura za lokalne projekte, kulturu i sport, a raspodjela tih sredstava se vrši u dogovoru sa Opštinom. Strateški investitori su uvijek spremni da pomognu održavanje festivala koji se tokom ljeta održavaju u Tivtu, traže da sprega između lokalne uprave i investotora bude što dublja i što jača i to je za svako poštovanje“.

Po ocjeni Kusovca, pohvale za rad u 2018. godini zavrijedili su preduzeća i ustanove kojima je Opština osnivač, izdvajajući kulturni segment i festivale koji se održavaju tokom ljeta u Tivtu. Zadovoljan je rezultatima turističke sezone, jer je broj gostiju bio veći za 29 % u odnosu na 2017. godinu, kao i radom organa lokalne uprave.