Lara Bubanja: Iz Graca u Beč

Iz Muzičke škole Tivat na studijama van granica Crne Gore trenutno se nalazi 10 učenika. Najviše ih je na muzičkim akademijama u Srbiji, petoro hornista u Novom Sadu i jedan klavirista u Beogradu. Od dosadašnje 4 generacije petoro je na muzičkim akademijama u Italiji, Austriji i Njemačkoj.
Među njima je i Lara Bubanja, prva generacija maturanata Srednje muzičke škole 2012 – 2016. Ona je na Akademiji za muziku i izvođačku umjetnost u Gracu. I trenutno je četvrta godina osnovnih studija.
„To je jedna od boljih akademija u Evropi. Posebno sam zadovoljna pristupom profesora i njihovim ophođenjem prema studentima, daju maksimum i uvijek su otvoreni za dodatne termine i konsultacije. Zadovoljna sam i druženjem sa kolegama na kojih je njih mnogo internacionalnih što je prilika da se upoznaju i druge kulture, način života i da se stvore mnoga poznanstva koja će možda značaiti i u budućnosti“, rekla je Lara navodeći da je na fakultetu dosta studenata iz zemalja bivše države.
Što se školovanja tiče, u odnosu na naš sistem, možda ne u broju predmeta, ali je dosta drugačije, objašnjava Lara. Postoji studentski plan koji na fakultetu daju kao predlog kako mogu da se polažu ispiti i koje bi bilo optimalno vrijeme. Međutim student ima pravo da odluči kada će i šta polagati jer u Austriji student nije u obavezi da daje uslov za neku narednu godinu nego samo da taj broj ispita položi do kraja četvrte godine, odnsono do kraja osnovnih studija koji traju 8 semestara, objasnila je.
Veoma je zadovoljna profesorom na akademiji poznatim pedagogom Vofgangom Klinzerom koji je svirao u Bečkoj, Berlinskoj i Minhenskoj filharmoniji, Salcburškoj kamerati, ime koje je jako poznato. Impresionirana je i kolegama jer su, kaže, kao jedno. „Ima nas petnaestak i uvijek smo tu da jedni drugima pomognemo kao što su pomogli i meni kad sam stigla u Grac“.
Što se instrumenta tiče sve je krenulo sa profesorom Goranom Turkaljom, koji je svojim načinom rada i odnosom prema djeci učionio da se orpedjeli za klarinet koga obožava, objašnjava Lara.
Lari su ostala samo dva ispita, orkestar i glavni predmet – instrument, koje treba da položi tokom četvrte godine.
„U prethodne tri godine bila sam angažovanija i polagala ispite da bi četvrtu godinu rasteretila zbog nekih drugih aktivnosti i želja. To su nastupi sa više sviranja, seminari, upoznavanje novih profesora, novih kontakata. Do sada sam svirala u raznim kamernim sastavima što na akademiji što van nje. Trenutno odmaram pa ćemo vidjeti kako će bititokom ove školske godine“.
Preskromna, ali i škrta na riječima, kaže da njen uspjeh nije nešto posebno, to je samo malo više posvećenosti i to je to kad imaš viziju i želju, kaže Lara
Planira, ali ne želi da o planovima mnogo govori.Lara za narednu školsku godinu ostaje na istoj akademiji, ali će se od oktobra preseliti u Beč zbog, kako kaže nastupa, kulturnih dešavanja… Dalje slijede master studije, možda u Njemačkoj, a možda i dalje.
Smještena je u studenstkom domu, koji pruža sve uslove i za boravak ali i rad studenata. Imaju muzičke sobe za vježbanmje, sobe za zabavu, teretanu. Svi uslovi da napreduješ, navela je Bubanja.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.