Lin Montgomeri posjetila Dom zdravlja zbog apliciranja za grant

U tivatskom Domu zdravlja na jučerašnjem sastanku sa potencijalnim donatorom ispoljena je potreba za otvaranjem nove jedinice za fizikalnu terapiju, odnosno centra za brigu o porodici, u kome bi pored fizioterapeuta bili angažovani i psiholozi, logopedi i drugi stručnjaci, o čemu bi se odlučilo nakon detaljne analize.

Sastanak je održan na inicijativu dr Lin Montgomeri (Lynne Montgomery) kao predstavnice NVO Meritum, koja se sastala sa direktorkom Doma zdravlja, dr Jasminkom Anđelić i njenim timom. Sastanku su prisustvovale i fizijatar dr Sonja Vasić i pedijatar dr Svetlana Kovačević iz Herceg Novog, te predstavnice udruženja roditelja iz Evropskog doma Tivat.

NVO “Meritum”, koju vode dr Montgomeri i njena koleginica Meri Borojević željele su da pomognu osjetljivu populaciju u Tivtu, kao što su prethodne dvije godine podržale tri projekta u Herceg-Novom. One su obezbjedile patronažnu pomoć djeci sa smetnjama u razvoju kroz pomoć u učenju i pohađanju škole, Dnevni centar za djecu sa smetnjama i funkcionisanje senzorne sobe u Institutu Igalo, a planiraju i otvaranje dnevnog boravka za korisnike preko 27 godina.

Aktivistkinje Merituma namjeravaju da apliciraju za projekat kod Medjunarodnog Rotari kluba, koji je raspisao konkurs za podnošenja projektne ponude, a grant može da bude u vrijednosti do 200.000 eura. Direktorka Doma zdravlja i članovi njenog tima upoznali su gošće sa uslovima rada, nedostajućim kadrom, opremom i potrebama ove institucije. Kao glavni predlog za traženje granta iskristalisala se potreba da se ili u potkrovlju ovog objekta, ili na mjestu bivšeg Dječjeg dispanzera izgradi jedinica za fizikalnu terapiju, odnosno Centar za porodicu, pošto je tema konkursa zdravlje majke i djeteta.

Dr Sonja Vasić i dr Svetlana Kovačević pohvalile su rad menadžmenta, pedijatara, fizioterapeuta i vanjskih saradnika u tivatskom Domu zdravlja

Dr Anđelić je istakla:” Uprkos skučenom prostoru, mi maksimalno pružamo usluge pacijentima u postojećoj prostoriji za fizikalnu terapiju. Čak pružamo i usluge patronaže i funkcionišemo maksimalno koliko nam ti uslovi dozvoljavaju. Bila je ideja da se ova zgrada pored nas, koja je prije trideset godina bila Dječji dispanzer, a više od 10 godina je potpuno napuštena iskoristi za fizikalnu terapiju, odnosno da je izmjestimo tu, ali je bila skupa investicija i odustalo se. Trebalo je da iznad bude izgrađen i Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, ali je lokalna uprava odlučila da ga izgradi na Seljanovu, gdje je Crveni krst.”

Potrebu za angažovanjem logopeda (sada dolazi samo jednom mjesečno) i dječjeg psihologa istakla je sekretarka za pravne i kadrovske poslove, Jovanka Vučetić: “Rana dijagnostika je najbitinija i ako u Domu zdravlja nema logopeda i dječjeg psihologa svaki dan, tu se propusti mnogo. Nemamo dovoljno kapaciteta. I pedijatri su preopterećeni, pa im nešto promakne, jer dva rade ne dvije hiljade djece. Nemoguće je da se svakome dovoljno posvetite i da mu pružite dovoljno vremena da ga pregledate i u skladu sa uzrastom. Mi prema sistematizaciji nemamo pravo da ih zaposlimo. Morali bismo da promjenimo sistematizaciju. U Kotoru imamo Resursni centar i onda smatraju da je to dovoljno, a tamo se čeka na termin.”

U Centru bi bili angažovani i drugi stručnjaci i saradnici, jer je projektom potrebno promovisati integrativni pristup odnosno međusektorsku saradnju u pružanju usluga. Usluge Centra koristila bi i djeca sa smetnjama u razvoju, a sve detalje vezane za broj korisnika, vrste smetnji i tretmana, honorare i procjene napretka korisnika usluga ostavljeno je na menadžmentu Doma zdravllja da pripremi da bi “Meritum” mogao da aplicira za grant.

Nakon sastanka u Domu zdravlja, doktorke iz Herceg Novog, zajedno sa dr Montgomeri, obišle su i kancelariju “Evropskog doma Tivat”.