Literarni konkurs za osnovce

Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ je raspisalo literarni konkurs pod nazivom” ZAŠTO JE SLAVAN SVETI SAVA” u čast Svetog Save, a namijenjen je učenicima osnovnih škola u Boki Kotorskoj (u Tivtu, Kotoru i Herceg Novom). Radove je moguće dostaviti do 10. janaura na adresu SPKD „Prosvjeta“ na poštanski fah ili predajom u knjižaru „So“ u Herceg Novom. Rezultati konkursa biće objavljeni na Savindan, 27 januara 2018. godine. Konkurs se organizuje od 2005. godine.
“Pozivamo učenike da pišu o svecu čudotvorcu, o njegovoj ličnosti, djelima, čudima, o mitu i narodnim predanjima. Sveti Sava je boravio u Boki, i odatle otišao na put ka Svetoj Zemlji. Radovi mogu biti pisani u formi proze ili poezije, bez gramatičkih i jezičkih grešaka, ćiriličnim pismom. Obim rada da ne bude veći od dvije stranice formata A4, pisano na pisaćoj mašini ili čitkim rukopisom”-stoji u saopštenju.
Radovi iz iste škole mogu biti objedinjeni i poslati u jednoj koverti, sa obaveznom naznakom na svakom radu o učeniku, autoru (ime, prezime, razred i ime i prezime nastavnika). Komisija, sastavljena od profesora književnosti i književnika, vrijednovaće sve prispjele radove i odabraće najbolje u konkurenciji proze i poezije. Autori najboljih radova biće nagrađeni prigodnim nagradama.

Foto Radio Herceg Novi