Vladimir Dobricanin

Ljekari se osiguravaju od profesionalne greške

Sindikat doktora medicine pregovara sa osiguravajućim društvima o uvođenju osiguranja za ljekare od eventualne profesionalne greške, pišu Dnevne novine. Doktori bi mjesečnim plaćanjem zanemraljivog novčanog iznosa osiguravaućoj kući bili „obezbijeđeni“ u slučaju da naprave grešku.

U svim zemljama okruženja postoji osiguranje od profesionalne odgovornosti doktora, odnosno od ljekarske greške, koje pokriva odštetne zahtjeve pacijenata.

Predsjednik Sindikata doktora medicine dr Vladimir Dobričanin kazao je Dnevnim novinama da je osiguranje od ljekarske greške praksa svuda u svijetu, te da je to potrebno i u Crnoj Gori.

-Prema najavama, ljekari će ubuduće sami plaćati troškove eventualno učinjenih ljekarskih grešaka. Do sada su ustanove u kojima doktor radi plaćale odštetne zahtjeve pacijenata. Kako će crnogorski doktor platiti iznos od 30.000 eura, ako se toliko presudi u slučaju greške? Od plate to ne može izmiriti, dakle to je nemoguće- naveo je Dobričanin, napominjući da su ljekari zainteresovani za ovaj vid osiguranja.