Ljetnja programska šema

7:30 Najava programa
7:05-10:00 Dobro jutro Boko
……………………(Vijesti u 8:00 i 9:00
……………………i Mali oglasi I put u 9:30)
10:00 Vijesti
10:05-12:00 Radio suncobran
……………………(Info fleš u 10:30
……………………i Vijesti u 11:00)
12:00 Vijesti
12:05 Minuti za klasiku
12:30 Mali oglasi II put
13:00 Vijesti
13:30 Info fleš
14:00 Vijesti
14:05 EPP
15:00 Vijesti Radio Tivta
15:15 Hronika Purgatorija
15:30 Novosti dana
15:55 Mali oglasi III put
16:00-19:00 VD „Vrelina dana“
……………………(Sa Malim oglasima u 17:45 i 18:45
……………………Vijestima Radio Tivta u 17:30
……………………i Hronikom Purgatorija u 18:05)
19:00-7:30 Muzički radio

7:30 Najava programa
7:05-10:00 Dobro jutro:Boko
………………….(Vijesti u 8:00 i 9:00
………………….Mali oglasi I put u 9:30)
10:00 Vijesti
10:05-12:00 Radio suncobran
……………………(Info fleš u 10:30
………………….
i Vijesti u 11:00)
12:00 Vijesti
12:05 Minuti za klasiku
12:30 Mali oglasi II put
13:00 Vijesti
13:30 Info fleš
14:00 Vijesti
14:05 EPP
15:00 Vijesti Radio Tivta
15:15 Hronika Purgatorija
15:30 Novosti dana
15:55 Mali oglasi III put
16:00-19:00 VD „Vrelina dana“
……………………(Sa Malim oglasima u 17:45 i 18:45
……………………Vijestima Radio Tivta u 17:30
……………………i Hronikom Purgatorija u 18:05)
19:00-7:30 Muzički radio

7:30 Najava programa
7:05-10:00 Dobro jutro Boko
……………………(Vijesti u 8:00 i 9:00
……………………i Mali oglasi I put u 9:30)
10:00 Vijesti
10:05-12:00 Radio suncobran
……………………(Info fleš u 10:30
……………………i Vijesti u 11:00)
12:00 Vijesti
12:05 Minuti za klasiku
12:30 Mali oglasi II put
13:00 Vijesti
13:30 Info fleš
14:00 Vijesti
14:05 EPP
15:00 Vijesti Radio Tivta
15:15 Hronika Purgatorija
15:30 Novosti dana
15:55 Mali oglasi III put
16:00-19:00 VD „Vrelina dana“
……………………(Sa Malim oglasima u 17:45 i 18:45
……………………Vijestima Radio Tivta u 17:30
……………………i Hronikom Purgatorija u 18:05)
19:00-7:30 Muzički radio

7:30 Najava programa
7:05-10:00 Dobro jutro Boko
……………………(Vijesti u 8:00 i 9:00
……………………i Mali oglasi I put u 9:30)
10:00 Vijesti
10:05-12:00 Radio suncobran
……………………(Info fleš u 10:30
……………………i Vijesti u 11:00)
12:00 Vijesti
12:05 Minuti za klasiku
12:30 Mali oglasi II put
13:00 Vijesti
13:30 Info fleš
14:00 Vijesti
14:05 EPP
15:00 Vijesti Radio Tivta
15:15 Hronika Purgatorija
15:30 Novosti dana
15:55 Mali oglasi III put
16:00-19:00 VD „Vrelina dana“
……………………(Sa Malim oglasima u 17:45 i 18:45
……………………Vijestima Radio Tivta u 17:30
……………………i Hronikom Purgatorija u 18:05)
19:00-7:30 Muzički radio

7:30 Najava programa
7:05-10:00 Dobro jutro Boko
……………………(Vijesti u 8:00 i 9:00
……………………i Mali oglasi I put u 9:30)
10:00 Vijesti
10:05-12:00 Radio suncobran
……………………(Info fleš u 10:30
……………………i Vijesti u 11:00)
12:00 Vijesti
12:05 Minuti za klasiku
12:30 Mali oglasi II put
13:00 Vijesti
13:30 Info fleš
14:00 Vijesti
14:05 EPP
15:00 Vijesti Radio Tivta
15:15 Hronika Purgatorija
15:30 Novosti dana
15:55 Mali oglasi III put
16:00-19:00 VD „Vrelina dana“
……………………(Sa Malim oglasima u 17:45 i 18:45
……………………Vijestima Radio Tivta u 17:30
……………………i Hronikom Purgatorija u 18:05)
19:00-7:30 Muzički radio

7:30 Najava programa
7:05-10:00 Dobro jutro:Boko
…………………..(Vijesti u 8:00 i 9:00
…………………..i Mali oglasi I put u 9:30)
10:00 Vijesti
10:00-11:00 Radio Tivat predstavlja
11:00 Vijesti
11:05-12:00 “Od bisera grana ”
12:00 Vijesti
12:05 Minuti za klasiku
12:30 Mali oglasi II put
13:00 Vijesti
13:05-14:00 VD “Vrelina dana”
……………………(sa Hronikom Purgatorija u 13:15
……………………Malim oglasima III put u 13:45,
……………………Vijestima u 14:00)
14:05 TMT
15:00-7:30 Muzički radio

7:30 Najava programa
7:05-10:00 Dobro jutro:Boko
…………………..(Vijesti u 8:00,
…………………..i Mali oglasi I put 9:30)
10:00 Vijesti
10:05-12:00 Nedjelja sa vama
11:15 «Korak naprijed» (jednom mjesečno emisija za lica sa posebnim potrebama)
„Trag duše“ „Drom ko ilo“ (jednom mjesečno emisija za RAE populaciju)
12:00 Vijesti
12:05 Minuti za klasiku
12:30 Mali oglasi II put
13:00 Vijesti
13:05-15:00 VD “Vrelina dana”
……………………(sa Hronikom Purgatorija u 13:15,
…………………Malim oglasima III put u 13:45)
15:00-7:30 Muzički radio