alt

LJETNO KINO I DOM JADRANSKE STRAŽE

 

U Tivtu 1929/30 godine

             LJETNO  KINO  I  DOM  JADRANSKE  STRAŽE

 

                Godine 1929. Tivat je bio, prema pisanju ondašnje štampe, najveće jugoslovensko mornaričko sjedište . Arsenal, najveća mornarička ustanova toga doba, nalazio se u Tivtu. Tu je bila i mornarička komanda, više specijalizovanih institucija, najveći broj brodova ratne mornarice, mornara, oficira i drugog vojnog kadra. Pripadnika vojske bilo je nekoliko puta više u odnosu na broj stanovnika.

                Potrebe i želje za raznovrsnim kulturno-zabavnim programima bile su velike, a prostorne mogućnosti minimalne. Sem kafanskog prostora, drugih nije bilo.

Tada u Tivtu djeluje Glazbeno-prosvjetno društvo, više orkestara, među njima i Vojna muzika, pozorišne grupe i  horovi . Svima je trebao prostor za rad i nastupe.

                Treba graditi zgradu koja će zadovoljite sve potrebe – bili su jedinstveni svi članovi Odbora Jadranske straže u Tivtu ! Najodlučniji među njima bio je predsjednik Odbora kap.bojnog broda Raikard Sahler, zapovjednik „Arsenala“.

Para nije bilo, a ni iskustva s obzirom da je Odluka donijeta u Tivtu, prva u okviru jugoslovenskog pokreta Jadranska straža.

Opština je imala razumijevanja, pa se lokacija našla na prostoru između tada buduće zgrade zgrade Opštine ( sada već bivše)  i objekta DTV „Partizan“- na lokalitetu današnjeg Radničkog doma „Gracija Petković“.

    alt          Vijest da se u malom Tivtu gradi prvi jugoslovenski dom Jadranske straže objavili su novine u svim krajevima Jugoslavije, a brojna pisma podrške stižu u Tivat.

Da će se  Dom graditi sredstvima Mjesnog Odbora Jadranske straže, bez pomoći državnih organa, bila je prvorazredna vijest,  ravna senzaciji.

             Objavljena je i licitacija za izvođenje radova, a Građevno tehničko poduzeće „Atlant“ ugovorilo je sa arhitektom  Novakom izradu tehničke dokumentacije, koja mora biti završena do 1.oktobra 1929.

Nacrte za Dom izradio je inžinjer Disopra .

Na pitanje: kako doći do početnih sredstava kako bi izgradnja mogla početi, pronađen je odgovor.

Kino predstave!

                 Nabavljena je aparatura i ubrzo se počelo sa prikazivanjem filmova u jednoj baraci, pod stručnim vođstvom mornaričkog tehničara kap. Najvirta. Članovi Jadranske straže, njih oko 1.300 i cjelokupno građanstvo bilo je oduševljeno. Pristupačna cijena ulaznica dovodila je brojnu publiku pa je i fond za gradnju počeo rasti.

Stglo je i ljeto,a sa njim nova ideja: ljetno kino.

Ideju je prihvatio i g. Ilija Staničić pa je Odboru ustupio svoju baštu, bez nadoknade  . Tako je sa radom počelo tivatsko Ljetno kino!

Akcija je nazvana „društveno kino“ pa je zatraženo od Ministarstva finansija oslobađanje poreza na prihode od Kina. Ministarstvo je odobrilo zahtjev i pozdravilo akciju.

                 Lijepa vijest stigla je iz  Splita: Izvršni odbor Jadranske straže odobrio je Tivćanima pozajmicu od 80.000 dinara , a nešto sredstava pozajmljeno je i iz opštinske blagajne.

Splitski Izvršni odbor posreduje kod proizvođača cementa „Feri i dr.“ i Tvornice „Dalmacija“ koji besplatno ustupaju dva i po vagona cementa, a Tivćani pomažu radnim akcijama na brojnim poslovima.

 

Zidanje Doma dovršeno je u avgustu 1930 .

alt

               Glasilo Jadranske straže piše u novembru 1930:

„ Dom se nalazi na zgodnom položaju do novosagrađene škole i općinskog doma, koji je u projektu, te služi na ures mjesta.

U Domu su dvije velike glavne prostorije, jedna je dvorana za kino, predstave, akademije i društvene zabave, sa veliom udobnom pozornicom i prostorom za orkestar. U dvorani sada stoji 300 sjedala.

Odmah do nje je je druga, manja dvorana koja služi kao čitaonica i čekaonica. Uz nju su prostorije za upravu Mjesnog odbora pa ostale prostorije te bife.

Električno osvjetljenje, parketi, otmjena boja, u predvorju brojne slike“.

Utvrđen je datum otvaranja Doma: 28.septembar 1930 godine.

             Kao i početak radova, u štampi je s velikim interesovanjem popraćeno otvaranje Doma. Organizator se pobrinuo da se, posebno urađen plakat, koji je s pozivnicama,  distribuiran po cijeloj domovini.

Grad je okićen zastavama, a svečanost je uljepšao ulični nastup Glazbeno prosvjetnog društva.

Stigli su predsavnici brojnih gradova i organizacija te poseban izaslanik Nj. Vel. Kralja, kap.b.br. Viktor Klobučar.

U Domu su pripremljena dva oltara, a blagoslov Domu i korisnicima obavili su mjesni župnik, velečasni Gr.Vujović i prota Jovo Petković.

Uslijedili su brojni pozdravni govori, uručenje priznanja, a pročitani su i telegrami upućeni Kralju, predsjedniku Ministarskog svjeta i predsjedniku Jadranske straže.

         Nakon svečanog otvaranja, u Domu je održana oblasna skupština Jadranske straže, a među zaključcima usvojenim na toj sjednici posebno su značajni:

–         da se izda turistički vodič za Boku Kotorsku ( po ugledu na dubrovački)

–         da se preduzme inicijativa kod nadležnih državnih i vojnih organa kako bi se za potrebe trg.mornarice sagradio školski  brod jer „Vila Velebita“ više ne odgovara svrsi.

        U novootorenom Domu naveče je „održana kinematografska prestava ispred prepune dvorane, a nakon filma priređena je animirana zabava, koja je potrajala dugo u noć. Za vrijeme predstave i zabave svirao je orkestar mornaričke muzike“.

Mjesni odbor Jadranske straže u Tivtu izvršio je tako zadatak koji služi drugima za ugled, a Dom će služiti kao najjače rasadište kulture u Tivtu- zaključuje štampa prije 83 godine.

I bilo je tako sve do bombardovanja Tivta na početku Drugog svjetskog rada. Dom je bio velika i laka  meta neprijateljskim avio bombama.

                                                                                                                                                                      Mašo Čekić