Lokalitet Solila bitan za očuvanje biodiverziteta

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana močvarnih staništa, 2. februara, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Opština Tivat, danas organizovalo Okrugli sto o značaju i vrijednostima posebnog rezervata prirode „Tivatska solila“.
Cilj okruglog stola je da se kroz primjer dobrog upravljanja posebnim rezervatom prirode „Tivatska Solila“ približi značaj očuvanja ovakvih područja ne samo kao značajih staništa rijetkih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, već i zbog uloge koju močvarna područja imaju za lokalno stanovništvo.
Na skupu je predstavljen značaj i položaj RAMSAR konvencije, primjeri upravljanja močvarnim staništima, kao i rezultati istaživanja biodiverziteta koja su na području Solila rađena prošle godine.
Ističući da su Solila područje koje zbog svog izuzetnog prirodnog značaja uživa poseban status zaštite na nacionalnom i međunrodnom nivou, sekretarka Sekretarijata za planiranje prostora i održivog razvoja, Tamara Furtula je istakla da ne smije da bude zanemaren njihov kulturološki i istorijski značaj, s obzirom da predstavljaju područje nastalo kao zajednička kreacija čovjeka i prirode.
„U proteklom periodu od proglašenja Solila posebnim – specijalnim rezervatom prirode.2008. godine, na ovom području je uređeno mnogo toga, tako da su danas Solila prepoznata ekodestinacija sa potencijalom razvoja različitih vidova turizma, kao što je bird-watching, jedan od popularnih vidova turizma u svijetu. Solila su primjer kako da zajedničkim djelovanjem možemo ostvariti najbolje rezultate, želim ovom prilikom da istaknem da ćemo nastaviti zajedničko djelovanje kako vezano za Solila, tako i za druga područja na teritoriji Opštine Tivat“, istakla je Furtula.
Svjetski dan močvarnih staništa Morsko dobro je obilježilo prezentacijom istraživanja koja su bila fokusirana na istraživanja drugih životinjskih vrsta koja žive na lokaliteta Solila jer, kako se čulo, osim istraživanja ptica, druga istraživanja nisu rađena 40-50 godina.
Prezentovani su rezultati istraživanja o prisutnosti insekata, vodozemaca, gmizavaca i sisara, a iz Instituta za biologiju mora su predstavili trogodišnji rad na istraživanjima zajednice riba i rakova, ali i kvaliteta zemljišta i voda.
Ti rezultati su potvrdili da su Solila izuzetno važna za očuvanje biodiverziteta, ne samo ptica i halofitne vegetacije, nego i zaštite insekata jer na Solilima je zabilježeno prisustvo oko 40 vrsta vilinog konjica izuzetno rijetkih, vrijednih, ali i ugroženih vrsta insekata što svakako potvrđuje da je ovo područje izuzetno znčajano za biodiverzitet i potvršuje da je to jedno od potencijalnih natura mreže područja, mreže zaštitećih područja EU, kazala je rukovodilac Službe za održivi razvoj JP Morsko dobro, Aleksandra Ivanović istakavši da su rezulčtati ukazali i na određene prijetnje.
„Istrazivanja Instituta su pokazala i upozorila na loš kvalitet vode i to je jedan od zadataka kojim ćemo se morati pozabaviti, u saradnji sa Opštinama Tivat i Kotor koji gravitiraju tom području, jer vode na Solila dolaze iz okruženja bujičnim tokovima. I koliko god Solila mogu i trebaju da prime svu vodu odnosno pomognu u rješavanju pitanja poplava zaleđa jer močvarna staništa služe i kao retenzije za prihvat velikih količina vode te vode su lošijeg kvaliteta koje utiču i na život u samom rezervatu. Drugi probelm su invazivne vrste i ugrožavaju vrste koje nastanjuju ovo područje“, objasnila je Ivanović navodeći da će u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma pripremiti određene mjere za suzbijanje određenih invazivnih vrsta na području Solila.
Solila su primjer upravljanja močvarnim staništima za korist prirode i čovjeka, rekao je Andrej Sovinc konsultant Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.. „To je primjer gdje se od početka počela uključivati javnost, lokalno stanovništvo sa kojim se zajedno tražila vizija za taj prostor gdje su se stvorili uslovi za ekološki ili ornito turizam“.
Na skupu su govorili predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, Instituta za biologiju mora, Centra za pročvanje ptica i Morskog dobra.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.