MANS: Visok stepen proaktivnosti tivatske opštine

Opštine u Crnoj Gori često ne objavljuju ni osnovne informacije o svom radu, iako je to izričito propisano Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, pokazala je analiza sajtova lokalnih samouprava koju je uradio MANS.

Kako je saopšteno iz te nevladine organizacije, Zakon u još većoj mjeri krše gradski organi, koje ne objavljuju ni polovinu informacija predviđenih tim aktom.

„Među crnogorskim opštinama, visok stepen proaktivnosti imaju Andrijevica, Berane, Bar, Tivat i Žabljak, sa više od tri četvrtine objavljenih osnovnih informacija o svom radu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da između jedne i dvije trećine objavljenih informacija imaju Plav, Mojkovac, Pljevlja, Šavnik, Kolašin i Cetinje, dok ostale opštine na svojim sajtovima imaju manje od trećine informacija.

Nalazi analize, koje je MANS objavio na svom sajtu, pokazuju da više od polovine jedinica u okviru lokalnih samouprava u Crnoj Gori nema objavljen ni Vodič za slobodan pristup informacijama, a da je trećina objavljenih vodiča zastarjela.

Kada su u pitanju podaci o finasnijama koji su, kako navode iz MANS-a, posebno važni u pogledu informisanja javnosti i transparentnosti rada institucija, utvrđeno je da svega polovina opština redovno objavljuje planove budžeta.

„Međutim, procenat objavljenih izvještaja o budžetima gotovo je upola manji u odnosu na planove budžeta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su opštine daleko od standardizovanog plasmana informacija o svom radu, budući da njihove internet prezentacije nijesu ni slične, a svega pet opštinskih sajtova je pregledno.

Iako na sajtovima uglavnom imaju posebno naznačenu sekciju na kojoj je predviđeno proaktivno objavljivanje informacija, analizom je utvrđeno da među 29 gradskih stručnih i posebnih službi, organa uprave i privrednih društava kojima je osnivač Glavni grad, institucije ne objavljuju ni polovinu informacija u skladu sa Zakonom.

Svega nešto između trećine i polovine informacija predviđenih Članom 12 Zakona o SPI evidentirano je na sajtovima Komunalnih usluga, Čistoće, Vodovoda i kanalizacije, Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Parking servisa, Agencije za stanovanje i Službe zaštite.

Kako navode iz MANS-a, ostali gradski organi objavljuju manje od trećine informacija.

Prema njihovim riječima, na polovini analiziranih sajtova Glavnog grada nije bilo moguće evidentirati pravovremeno postavljene vodiče za slobodan pristup informacijama.

„Dok nijedan gradski organ na svom sajtu ne sadrži nacrte ili predloge zakona ili strateških dokumenata, kao ni bilo kakvu vrstu javne evidencije ili registra“, dodaje se u saopštenju.

Iz MANS-a su ocijenili da je ukupna niska proaktivnost lokalnih samouprava i gradskih službi u objavljivanju informacija zabrinjavajuća, jer uskraćuje pravo građanima da se pravovremeno informišu o radu tih institucija, kao što je, na primjer, način na koji troše budžetska sredstva.

„Pored činjenice da krše Zakon, lokalni i gradski organi neobjavljivanjem informacija stvaraju potrebu za pokretanjem složenog mehanizma podnošenja zahtjeva za informacijama, a istovremeno šire prostor za korupciju, koja se po pravilu najlakše razvija u tajnosti“, zaključuje se u saopštenju.

Analizu sajtova lokalnih samouprava MANS je sproveo u saradnji sa organizacijom Access Info Europe iz Madrida.