Međunarodna konferencija u Palmi u petak i subotu

Međunarodna konferencija na temu: “Izgradnja održive budućnosti za Crnu Goru kroz pristupanje EU i UN , ciljevi održivog razvoja”, u organizaciji Crnogorske panevropske unije, održaće se u hotelu Palma u Tivtu, u petak i subotu 1. i 2.  februara. 

Konferencija je podržana od strane EU, a partneri Crnogorske panevropske unije u realizaciji ovog projekta su: Kancelarija za evropske integracije, UNDP, Ministarstvo javne uprave (kofinansiranje EU projekata), lokalne samouprave Podgorica, Berane i Tivat, javne obrazovne ustanove u opštinama Berane i Tivat, organizacije civilnog društva i partneri iz akademije.

Konferencija počinje sjutra u 18 sati a uvodničari su: Gordana Djurovic, predsjednica Crnogorske panevropske unije, Aleksandar Drljević, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, Petar Vujović, v.d. sekretar, Sekratarijata za turizam i preduzetništvo, Opština Tivat, Miodrag Dragišić, predstavnik UNDP Crna Gora i Jovanka Vujačić, direktorica Srednje mješovite škole“Mladost”, Tivat