MIlova Durickocic

Milovan Đuričković: Sigurno polijetanje i slijetanje

Direktor Aerodroma Crne Gore Milovan Đuričković za današnju „Pobjedu“ je izjavio da su na aerodromima Podgorica i Tivat sigurna polijetanja i slijetanja aviona.

 

   „Aerodromi Crne Gore AD preduzimaju sve aktivnosti u skladu sa međunarodnom i domaćom regulativom, kako bi se omogućilo sigurno polijetanje i slijetanje vazduhoplova na aerodromima u Podgorici i Tivtu, kao i sigurnost operacija vazduhoplova na površinama aerodroma.

Svi međunarodni standardi i preporuke iz oblasti sigurnosti saobraćaja, implementirani su u naše interne procedure, a kontinuiranu kontrolu njihove pirmjene, pored Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore, sprovode i predstavnici avio kompanija koje saobraćaju na aerodromima u Podgorici i Tivtu, kao i predstavnici Evropske agencije za bezbjednost i saobraćaj“ – rekao je Đuričković.