Minimalac od 1. jula 222 eura

Minimalna zarada od 1. jula biće 222 eura, dogovoreno je na sjednici Socijalnog savjeta.

Takođe je dogovoreno da se do kraja godine nastave pregovori kako bi se minimalac povećao do iznosa polovine prosječne zarade u Crnoj Gori, odnosno na oko 250 eura.

Vlada je predložila da se povećanje minimalne zarade za 15 odsto, odnosno na 222 eura primijeni od 1. jula tekuće godine, naravno, ukoliko se među socijalnim partnerima, u okviru Socijalnog savjeta, prethodno postigne saglasnost.

“Povećanjem sa sadašnjih 193 na 222 eura, minimalna zarada će iznositi 43 odsto prosječne zarade u zemlji, što je iznad prosjeka u EU gdje je ovaj odnos na nivou od 40 odsto”, rekao je nedavno ministar finansija Darko Radunović.

(CDM)