Ministar kulture posjetio Lušticu Bay i Mamulu

Minimalne intervencije, reverzibilnost i očuvanje istorijske i arhitektonske autentičnosti i integriteta lokacije osnovne su karakteristike projekta trasnformacije i restauracije ostrva Lastavica i utvrđenja Mamula, što je u potpunosti u saglasju sa politikom Ministarstva kulture i drugih insitucija kulture u Crnoj Gori – ocijenjeno je tokom jučerašnje posjete ministra kulture Aleksandra Bogdanovića, kompanijama OHM Mamula i Luštica Development. Bogdanović je, sa državnim sekretarom, Draženom Blažićem i direktorom Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Božidarom Božovićem, razgovarao sa menadžmentom kompanije „Luštica Development“ i menadžmentom i konsultantima kompanije OHM Mamula o rekonstrukciji tvrđave Mamula koja bi trebalo da počne u narednih nekoliko mjeseci.

„Vlada Crne Gore i Ministarstvo kulture daju punu podršku projektima koji doprinose ukupnom razvoju Crne Gore, ekonomskom i turističkom, a iz svoje nadležnosti Ministarstvo kulture daje posebnu podršku projektima koji doprinose valorizaciji kulturnog nasljeđa i posebno valorizaciji kulturnog turizma. Obzirom da je Mamula zaštićeno područje, posebno nam je važno što je investitor od samog početka realizacije projekta bio u kontaktu sa predstavnicima Ministarstva kulture i Uprave za zaštitu kulturnih dobara jer smo na taj način uspjeli da sve zaštitne tačke definišemo i očuvamo u skladu sa propisima ali istovremeno pomognemo realizaciju projekta koji je definitivno doprinosi valorizaciji naše bogate kulturne baštine“, istakao je ministar.

Bogdanović je podsjetio da su kulturna dobra resurs na kojem se gradi ekonomski i turistički razvoj. „Takav razvoj imamo i kroz realizaciju projekata kakav je Luštica Bay ali je to i ono što očekujemo kroz valorizaciju Mamule. Posebno me raduje što ćemo u narednom periodu valorizacijom kulturnog nasljeđa kakvo je Mamula imati projekat koji će biti reverzibilna intervencija, koja na taj način štiti i čuva istorijski kontekst. Riječ je o projektu koji doprinosi snaženju turističke ponude, i koji će koordinaciji sa svim drugim državnim organima doprinijeti ostvarenju osnovne misije Ministarstva kulture, a to je što kvalitetnija rješenja za što održivije korišćenje kulturnih dobara“,  zaključio je ministar.

Izvršni direktor OHM Mamula Predrag Nenezić rekao je da će rekonstrukcija i transformacija Mamule predstavljati izazovan projekat i u Crnoj Gori prvi primjer adekvatne valorizacije istorijskog spomenika i objekta pod zaštitom države.

„U ovom slučaju riječ o pretvaranju u hotelsko-turistički rizort sa svim sadržajima koje zahtijeva takav objekat a koji će istovremeno sačuvati integritet, autentičnost i posjedovati sadržaje kakva je istorijska galerija. Pred nama su novi izazovi nakon faze projektovanja. U periodu koji neće biti jednostavan očekujemo da realizujemo sve što je u skladu sa našim ali i očekivanjima naših partnera – Vlade Crne Gore i Opštine Herceg Novi i ostalih saradnika, a sve u cilju što uspješnijeg rezultata“, rekao je Nenezić.

Rekonstrukcija tvrđave Mamula i ostrva planira se kroz Glavni projekat koji se trenutno izrađuje u skladu sa prethodno izdatim konzervatorskim i urbanističko-tehničkim uslovima i najvišim međunarodnim standardima zaštite životne sredine, uz maksimalno očuvanje originalne fizionomije predjela i svih zatečenih elemenata utvrđenog kompleksa.

Na projektu radi internacionalni tim renomiranih stručnjaka koji uključuje MCM Design iz Portugala, Orascom Švajcarska, Studio Projektor iz Tivta, , Enformu iz Kotora i druge.