Ministarka Pribilović: Najviše prekobrojnih u najvećim ministarstvima i opštinama

„Broj zaposlenih bi do 2020. godine trebalo da bude manji pet odsto na centralnom i 10 odsto na lokalnom nivou, a najveći viškovi su u najvećim resorima i lokalnim samoupravama“ –  kazala je u intervjuu za Dan ministarka javne uprave Suzana Pribilović.

Ona objašnjava da su dosad najveća smanjenja u broju zaposlenih ostvarena kroz prestanak radnog odnosa na određeno vrijeme, potom odlaskom u penziju i proglašenjem tehnoloških viškova.

Pribilovićeva kaže da je zadovoljna postignutim rezultatima za dvije godine postojanja Ministarstva javne uprave i da im je primaran cilj građanin i njegove potrebe.

Odgovarajući na pitanja koliko je zaposlenih “višak” u javnoj upravi i gdje su najveći viškovi ministarka je kazala da je pema podacima do kojih je došlo Ministarstvo javne uprave, a koji predstavljaju polaznu osnovu u Planu optimizacije, u javnom sektoru ukupno je zaposleno 51.480.

“Na centralnom nivou 39.306, a ukupan broj zaposlenih na lokalnom nivou je 12.174. U skladu sa Strategijom reforme javne uprave do 2020. godine, a koju prati Plan optimizacije, planirano je smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi od tri odsto na centralnom nivou i pet odsto na lokalnom nivou do kraja 2018. godine. Takođe, do 2020. na centralnom nivou broj zaposlenih bi trebalo da bude manji pet odsto, a na lokalnom nivou 10 odsto. Najveći viškovi su u najvećim resorima i u lokalnim samoupravama”, navela je ona.

Podsjetila je da je plan optimizacije javne uprave donesen je u drugoj polovini prošle godine.

“Iako je u pitanju kratak vremenski rok, ali sudeći prema izvještaju za prva dva mjeseca koji je Vlada usvojila, možemo biti zadovoljni, jer imamo trend smanjenja broja zaposlenih. Kvalitetno uspostavljena koordinacija procesa rezultirala je da već u prvom izvještajnom periodu imamo evidentirano smanjenje broja zaposlenih, u ukupnom iznosu od 339 zaposlenih i to: 96 zaposlenih na centralnom i 243 zaposlenih na lokalnom nivou. Od navedenog broja, najveće smanjenje ostvareno je kroz prestanak radnog odnosa na određeno vrijeme, zatim slijedi odlazak u penziju i proglašenje tehnološkim viškom”, istakla je Pribilović.