Ministarstvo turizma: Investitori na primorju poštuju obaveze

Ministarstvo održivog razvoja i turizma pripremilo je Informaciju o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma za period jul – decembar 2018. godine, koja sadrži pregled aktivnosti na realizaciji prioritetnih projekata u izvještajnom periodu, sa finansijskim pokazateljima o ukupno ostvarenim dosadašnjim investicijama.

„Prema podacima koji su prezentovani u informaciji može se konstatovati da se veći dio projekata koji se realizuju u primorskom dijelu odvija ugovorenom dinamikom, tj. u skladu sa obavezama iz ugovora i investicionih programa. Kada je riječ o projektnim aktivnostima planiranim Kapitalnim budžetom za 2018. godinu, koji se realizuju na sjeveru Crne Gore, može se konstatovati povećanje efikasnosti u njihovoj realizaciji, naročito u odnosu na prethodni izvještajni period“, ističe se u dokumentu koji je usvojila Vlada.

U pripremi informacije korišteni su podaci kojima raspolažu Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Sekretarijat za razvojne projekte u dijelu praćenja ugovornih obaveza projekata, dok je ključni dio informacija u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti na sjeveru Crne Gore dostavila Direkcija javnih radova.

Takođe, od projektnih kompanija traženi su konkretni podaci o realizovanim aktivnostima na projektu, sa finansijskim podacima. Podatke su dostavile kompanije: Azmont, investiciona korporacija ICD Tivat, Luštica Development, Tivat, Adriatic Properties, doo, Budva, QD Hotel and Property Investment Montenegro doo, Tivat, „Euromix Tours” DOO, Budva, OHM Mamula Montenegro doo Herceg Novi i Karisma Montenegro doo Podgorica, kao i Skijališta Crne Gore doo. Podatke je dostavila i Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta.

(Portal Analitika)