Mjere za sanaciju bujičnih potoka i kanala

Na području Tivta tokom kišnih dana i obilnijih padavina, dolazi do izlivanja potoka i kanala i plavljenja saobraćajnica. Da bi se taj problem riješio urađen je Izvještaj o stanju bujičnih potoka i većih kanala na području opštine sa predlogom mjera za njihovu sanaciju za period 2019. – 2022.

Komisija je radila u periodu od septembra do decembra prošle godine i predložila prioritete i mjere za sanaciju i njihovo održavanje. S obzirom da se posljednjih godina uložena značajna sredstva za sanaciju bujičnih potoka i kanala stanje je bolje, ali i dalje se značajan broj lokacija mora održavati i sanirati, kazala je savjetnica za poljoprivredu i vodoprivredu u opštinskom Sekreatrijatu za turizam i preduzetništvo, Radmila Kilibarda navodeći da je izvršen obilazak najkritičnijih bujica, potoka i većih kanala.

U tom periodu obišli smo oko 30 lokacija od kojih su na 19 mjesta identifikovane najkritičnije lokacije gdje su neophodna određenja inesticijska ulaganja, rekla je savjetnica za poljpoprivredu i vodoprivredu.

Najkritičniji su bujični potoci u Đuraševićima, koji se protežu od mosta prije kružnog toka, potok Koložunja, kanali sa lijeve i desne strane magistrale u Tivatskom polju, rijeka Gradiošnica, Tusov potok, potok uz lokalni put u naselju Gradiošnica, potok Pudravica, potok Grdanja, potok Tripetino, potok kroz naselje Komat, potok kroz naselje Kava, potok Rosino, potok kroz naselje Gornje Seljanovo-Tomičići, potok Seljanovo, potoci u Donjoj Lastvi i Ruljini, Kovačev potok, rekla je Kilibarda.

„Radi sprečavanja i otklanjanja štetnog dejstva erozije i bujica sprovode se posebne preventivne mjere, grade i održavaju zaštitni objekti i izvode zaštitni radovi koji podrazumijevaju izgradnju i održavanje zaštitnih vodnih objekata i izvođenje zaštitnih radova kao što je pošumljavanje, zatravljivanje, terasiranje, čišćenje korita i drugi slični radovi“, stoji u izvještaju.

U odnosu na prethodni dvogodišnji period sada je primjetna intenzivna izgradnja individualnih objekata na terenu pa se ističe da se prilikom izgradnje narušavaju utvrđeni režimi postojećih vodotokova, atmosferskih kanala, tako da dolazi do pogoršavanja režima voda.

Stoga je preporuka komisije da se intenziviraju obilasci terena kako bi se spriječilo ugrožavanje, a i u toku izgradnje popravili nedostaci kao i predložila bolja rješenja.

„Izbjegavati dozvoljavanje zacjevljivanja otvorenih kanala radi proširivanja privatnih parcela. Ukoliko se ta praksa nastavi vrlo brzo će doći do pogoršavanja normalnog oticanja atmosferskih voda koje imaju osobine velikih količina voda u kratkom vremenskom intervalu“.

U preporukama Komisije se ističe i da je neophodno što prije izvršiti priključivanje objekata na izgrađeni kanalizacioni sistem. Time će se spriječiti prelivanje septičkih jama u potoke i u atmosferske kanale koji izazivaju neprijatan miris tokom ljetnih mjeseci.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.