Mjesec zdravlja- Obilazak geronto korisnika

Opština Tivat – Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja i Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, nizom različitih aktivnosti tradicionalno obilježava april kao mjesec zdravlja.
Za danas u 10 sati je najavljen obilazak geronto korisnika/ca od strane Crvenog krsta Tivat i volontera Omladinskog kluba.