Betoniranje Krasici

Mlaka reakcija Inspekcije u vezi betoniranja u Krašićima

Od ukupno 15 prijava građana zbog gradnje u more na obali Krašića nadležna inspekcija prostora svega dva slučaja proslijedila je Komunalnoj policiji. To su učinili u slučaju nelegalne izgradnje zida ruskom državljaninu Alekseju Slutkinu i Dušanu Simiću koji je na parceli 767 KO Krašići vršio dogradnju stambenog objekta.

Što se ostalih 13 prijava koje je Uprava za inspekcije poslove evidentirala od januara prošle do februara ove godine, većina postupaka je prekinuta zbog posjedovanja dozvola. Jedini postupak koji je u toku, tiče se Ranka Lazovića koji je prijavljen zbog bespravne gradnje. Poslednji evidentirani slučaj je Neđeljka Franceskovića od 4.februara ove godine. Inspekcija je reagovala na osnovu prijave da nelegalno zida apartmane i garažu. „Doneseno je rješenje o rušenju, na koje je stranka izjavila žalbu uz navod da ne gradi stambeni objekat već garažu. Ministarstvo je prihvatilo žalbene navode i poništio prvostepeno rješenje. Ponovni postupak je započet i u toku je pribavljanje dokaza“, piše u rješenju Inspekcije. Na osnovu odgovora nadležne inspekcije vidi se da je jedino rješenje o rušenju ponte donijeto na račun izvjesnog Božovića koji je tokom aprila dva puta prijavljen da zida dva objekta i pontu.

U Morskom dobru kažu da su tokom 2014. godine, a zaključno sa 25. aprilom ove godine uputili čak 72 prijave Upravi za inspekcijske poslove, od kojih su 15 prijave za nelegalne radove na lokaciji Krašići. „Sve prijave, kako za tekuću tako i za prethodne godine, dostupne su na zvaničnom sajtu Javnog preduzeća. Reagovanja Uprave za inspekcijske poslove ne uključuju Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom tako da je jedino Uprava nadležna i posjeduje ažurne informacije o svojim reagovanjima“, rekli su u PR službi Morskog dobra.