Mogućnosti podrške iz Agrobudžeta za ribare Boke

U Institutu za biologiju mora u Kotoru  prezentovane su mjere Agrobudžeta za 2018. godinu predstavnicima ribarskih udruženja, svim zainteresovanim ribarima i uzgajivačima sa teritorija opština Herceg Novi, Kotor, Tivat. 
Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja predstavili su prisutnima uslove, kriterijume i način prijavljivanja za agrobudžetsku podršku za sektor ribarstva i marikulture. Podrška u iznosu do 50 odsto ukupne investicije oprediljena je za modernizaciju profesionalne ribolovne flote za ulov demerzalnih resursa, pelagičnih resursa, zatim za mali privredni ribolov za plovila do 10 m LOA, a isti procenat podrške dobijaju i uzgajivači koji se bavi marikulturom za poboljšanje efikasnosti i konkuretnosti. Posebna pažnja bila je posvećenja novinama u odnosu na prethodnu godinu, kao i procedurama realizacije javnih poziva a kroz diskusiju prisutni su imali priliku da otklone sve nedoumice, stoji na sajtu Ministarstva.
Posebno je bilo interesovanje predstavnika malog obalnog ribolova, kao i uzgajivača riba i školjki. Teme razgovora ribara sa predstavnicima Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede ticale su se aktivnosti na poboljšanju sektora ribarstva u narednom periodu, kao i zajednički i partnerski pristup realizaciji tih aktivnosti.
Sektor ribarstva kroz Agrobudžet za ovu godinu podržava se kroz dva programa: razvoj sektora morskog ribarstva i marikulture i razvoj sektora slatkovodnog ribarstva i akvakulture.
Obezbijeđena su sredstva u iznosu od 1.043.000€, što je povećanje od 135% u odnosu na prošlu godinu. Pored podrške profesionalnim ribarima i unapređenju sektora marikulture, posebna pažnja će se posvetiti mjerama za održivo upravljanje i očuvanje resursa ribe i drugih morskih organizama. Podržaće se nabavka i instalacija neophodne opreme za mjesta prvog iskrcaja duž naše obale, uspostavljanje elektronskog sistema prikupljanja podataka i sljedljivosti u malom obalnom ribolovu.