Mogućnosti slobodnog pristupa informacijama

Tokom protekla dva dana u Podgorici je organizovana diskusija o slobodnom pristupu informacijama i etičkom novinarstvu. Na skupu, koji je na izvanredan način organizuovao Medijski Savjet za samoregulaciju u saradnji sa međunarodnim partnerima, prisustvovali su predstavnici najvažnijih crnogorskih medija, a među njima i predstavnik Radio Tivta Andrija Petković.

Centralne teme ovog skupa bile su savremeni problemi novinarstva, naročito crnogorskog. Pitanja vezana za korupciju i etički kodeks, kao I mogućnostima edukacije I razvoja mladih novinara.
Poseban dio na ovom značajnom skupu posvećen je razgovoru o tlz. Data novinarstvu, vezanom za mogućnosti prikupljanja, analiziranja i korištenja velikih baza podataka, što je nova potreba savremenog novinarstva, proizišla kao posljedica primjene novih savremenih informatičkih sistema.