Motkso dobro i gvozdenovic

Morsko dobro ostvarilo planirane prihode

Javno preduzeće Morsko dobro u potpunosti je ostvarilo planirane prihode za ovu godinu, kojima je značajno doprinijelo punjenju državnog i lokalnih budžeta, ocijenjeno je na sastanku članova Upravnog odbora i menadžmenta tog preduzeća sa ministrom održivog razvoja i turizma Branimirom Gvozdenovićem.

Kako je saopšteno iz Morskog dobra na sastanku sz razmatrane aktuelne teme vezane za odvijanje ljetnje turističke sezone i organizaciju rada Javnog preduzeća.
„Na sjednici je konstatovan efikasan i izuzetno uspješan rad Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom koje je obavilo sve predviđene aktivnosti na pripremi i uspješnom odvijanju turističke sezone. Naročito je istaknuto da je Javno preduzeće u potpunosti ostvarilo planirane prihode kojima je značajno doprinijelo punjenju državnog i lokalnih budžeta“, navodi se u saopštenju.
Gvozdenović je pohvalio značajno kvalitetnije uređenje zone morskog dobra u odnosu na prostore kojima upravljaju lokalne samouprave.
„Predložena su i rješenja za pojedine zone na obali koje treba obuhvatiti novim Prostornim planom za obalno područje kao i drugim planskim dokumentima. Poseban predlog je ideja da se od kuća na Bojani, kroz plansko rješenje i upravni postupak, obezbijede uslovi za formiranje specifičnog difuznog hotela“, saopšteno je iz Morskog dobra.
Kako se navodi u saopštenju, na sastanku su takođe utvrđene i aktivnosti za pripremu planova i programa za dalju zaštitu, uređenje i unapređenje zone morskog dobra.
Pored toga dati su predlozi za pripremu novih pravilnika i programa koji se odnose na realizaciju investicija i uspostavljanje režima korišćenja obalne – pomorske infrastrukture.
„Dogovorena je dinamika sprovođenja aktivnosti na unapređenju pravnog okvira za obezbjeđenje uslova za kvalitetnu realizaciju preduzetničkih inicijativa i očekivanih investicija u zoni morskog dobra, kao i poboljšanje uslova rada postojećih zakupaca, a sve u smislu održanja visokog nivoa uređenosti prostora morskog dobra kao prestižne zone ne samo u okvirima Crne Gore, već i u odnosu na komparativne zone Mediterana“, navodi se u saopštenju.