Morsko dobro finansira šetalište „Pet Danica“

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Opština Herceg Novi zaključili su Sporazum o zajedničkom finansiranju rekonstrukcije šetališta “Pet Danica” u dužini od 350 metara, od restorana “Mimoza” do restorana “Galeb” u Igalu. Ukupan opredjeljeni iznos za navedenu investiciju koji je izdvojilo Javno preduzeće iznosi 353.000 eura, čime je u potpunosti finasiralo cjelokupan projekat, dok je realizacija povjerena Opštini Herceg Novi. Sa druge strane, Opština Herceg Novi, se shodno Sporazumu obavezala da dostavlja dokumantaciju o utrošenim sredstvima i sprovedenim radovima Javnom preduzeću.

“Raduje nas činjenica da se dinamika izvođenja radova na rekonstrukciji “Pet Danica” sprovodi u skladu sa planom, te da će već početkom aprila 2018. godine mještani i gosti Herceg Novog imati priliku da uživaju u modernom šetalištu, izgrađenom u duhu mnogih mediteranskih metropola, ali sa primjesom ambijenta koji je Javno preduzeće kao upravljač crnogorskom obalom kreiralo i na Pinama u Tivtu, Dobroti u Kotoru, Petrovcu… Kroz saradnju  i zajedničke aktivnosti sa lokalnim samouprvama Bar i Tivat započeti su radovi i na integralnom uređenju šetališta i saobraćajnice u Sutomoru, šetališta duž plaže Belane i šetališta u  Krašićima u Tivtu”, saopštili su iz Morskog dobra.