Morsko dobro i Institut za bilogiju mora u projektu uklanjanje otpada sa plaža

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Institut za biologiju mora iz Kotora crnogorski su partneri u projektu “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability through reuse of Marine littEr – Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru.

Cilj projekta je održivo upravljanje plažama, sa fokusom na  pitanja otpada koji do plaža dolazi iz mora, eroziju plaža i zaštitu dina, kao i jačanje prekogranične saradnje između  institucija u Italiji, Albaniji i Crnoj Gori.

Aktivnosti ovog projekta će biti usmjerene na uklanjanje morskog otpada sa plaža, praćenje stanja i selektovanje otpada u skladu sa usvojenom metodologijom na osnovu EU Direktive, obnavljanje i ograđivanje dina i zaštita pješčanih plaža od erozije korišćenjem drvenog otpada sakupljenog sa plaža, te izrada Plana upravljanja prekograničnim morskim otpadom koji treba da doprinese uspostavljanju održivog i dugotrajnog sistema upravljanja morskim otpadom.

U projektu učestvuje 6 partnerskih institucija iz Italije, Albanije i Crne Gore, a vodeći partner WELCOME projekta je CoNISMa – Nacionalni interuniverzitetski konzorcijum za morske nauke iz Italije.