Morsko dobro privremeno obustavilo izradu Studije za prilagođavanje pontona i kupališta

Nakon dva propala, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisaće ponovo tender za izradu Studije varijantnih modela kupališta prema prirodnim i stvorenim uslovima u Bokokotroskom zalivu.

Studija treba da definiše izgradnju 20 novih kupališta, odnosno prilagođavanje postojećih pontona, posebno u dijelu zaliva, koji je pod zaštitom UNESCO-a. PR Morskog dobra Ivana Lazović najavila je raspisivanje tendera po treći put: “Javno preduzeće nije trajno zaustavilo tenderski postupak kako bi se na kraju dobila studija varijantnih modela postavljanja montažno demontažnih pontona u Bokokotorskom zalivu , a čiji je konačan cilj da se na tom prostoru dobije više kupališnog prostora, a koji bi bio prilagođen prirodnim staništima i usklađen sa svim propisanim zaštitama na prostoru kotorsko- risanskog zaliva i generalno Bokokotorskog zaliva”, izjavila je Lazović.

Do sada je tender raspisan dva puta, kazala Lazović istakavši da se u prvom postupku javio samo jedan ponuđač: “Prvi put smo imali jednu državnu instituciju čija ponuda nije bila u cjelosti ispravna, dok u drugom postupku nismo imali zainteresovanih ponuđača. Naša služba za luke i pomorstvo će na određeni način animirati pravna lica koja bi mogla biti zainteresovana za izradu te studije i u konačnom tada ćemo moći ponovo da raspišemo tender”.

Prilikom izrade i ove Studije, prema riječima Lazovićeve Morsko dobro će  razgovarati sa različitim institucijama o tome što se treba uraditi ovim projektnim zadatkom, što  treba da predvidi studija kako bi se iz trećeg puta uspješno završio postupak javne nabavke.