motivacija

Motivacija u nastavi

U organizaciji Zavoda za školstvo, a u skladu sa planom i programom seminarskih aktivnosti, danas se u srednjoj mješovitoj školi „Mlaodst“ održava jednodnevni seminar na temu „Motivacija u nastavi“:

Tivatska srednja škola je domaćin seminara u kome će osim tivatskih, učestvovati profesori iz kotorske Gimnazije i srednje mješovite škole „Ivan Goran Kovačić“ iz Herceg Novog.
Tema je veoma značajna jer je motoivacija kao opšti pojam bitan uslov uspjeha učenika, kazala je direktorka tivatsek škole, Jovanka Vujačić.

„Koji su to motivi koji podsticajno utiču na motivaciju učenika za učenje, koje tehnike i oblike nastavnik primjenjuje za uspješno motivisanje su samo neka od pitanja o kojima će se tokom seminaar tražiti i davati odgovori“, kazala je Vujačić.
U motivaciji su posebno značajne pohvale, nagrade, želje za saznavanjem koje mogu podsticajno da utiču na učenike, a isto tako neki drugi oblici kazne mogu da demotivišu učenike.
Na seminaru će se govoriti i o ulozi nastavnika u motivisanju učenika, timski rad kao motivacioni faktor i kako prevazići teške situacije u procesu učenja, odnosno nastave.
Današnji skup je i prilika, ističu organizatori, da profesori razmjene iskustva i unaprijede svoje konpetencije.