Možda i otpis dugova za najsiromašnije

Ministarstvo finansija otvoreno je da uz detaljnu analizu efekata razmotri sve vidove podsticaja, pa i otpis dugova za najugroženije slojeve stanovništva, saopšteno je Pobjedi iz ovog resora u odgovoru na pitanje da li se razmatra ta mogućnost poput Makedonije, Hrvatske i nekih drugih država regiona.

U crnogorskom Ministarstrvu finansija kažu da Vlada u kontinuitetu preduzima aktivnosti kako bi unaprijedili materijalni položaj socijalno najranjivih kategorija društva.

„Vlada Crne Gore i Ministarstvo finansija u kontinuitetu preduzimaju aktivnosti kako bi unaprijedili materijalni položaj socijalno najranjivih kategorij a društva. U tom smislu, ovo ministarstvo je otvoreno da uz detaljnu analizu svih potencijalnih efekata, kratkoročnih i dugoročnih, razmotri nove vidove podsticaja za najugroženije slojeve stanovništva, uključujući i model koji je implementiran u regionu“, istakli su iz Ministarstva finansija.

Iz ovog resora podsjećaju da je Vlada u prethodnom periodu sprovela niz stimulativnih aktivnosti u cilju davanja podrške najsiromašnijima kroz razne vidove subvencija (prilikom zapošljavanja, za penzionere, račune za elektičnu energiju…)