Na području opštine pet nelegalnih deponija

Na području  opštine Tivat evidentirno je više nelegalnih deponija sa gabaritnim, zelenim i građevinskim otpadom, koje radnicima Komunalnog, u vrijeme povećanog obima posla, predstavljaju dodatni posaso, istakli su iz doo Komunalno.

Apeli građanima ko zna koliko puta do sada, da koriste  kištru za taj otpad, nisu  urodili plodom, kazao je direktor, Vlado  Đukić navodeći da je evidentirano 5 većih deponija – ispod hotela Tivat,  na putu prema Ostrvu cvijeća, Lovanji i u naseljima  Pod Kuk i  Češljar. S obzirom da se ne nalaze na javnim površinama neophodna je pomoć Opštine oko njihovog uklanjanja jer su to veliki troškovi.

„Na deponiji  kod  hotela Tivat nalazi se oko 50-60 kubika otpada i to se godinama ponavlja, a u naselju Pod Kuk na protivpožarnom putu koji je skoro probijen odložene su velike količine raznog gabaritnog otpada što je za svaku osudu“, istakao je Đukić ponovo epelujući na građane da kontaktiraju Komunalno kako bi radnici sa vozilom odmah izašli na teren i odmsah odvezli otpad.

Po riječima direktora Komunalnog samo za uklanjanje deponije kod hotela Tivat  biće neophodno morati  angažovati  utovarnu lopata, dva kamiona sa četiri do pet radnika kojima je će biti potrebno 3-4 dana da u potpunosti očiste lokaciju.

Bez obzira na veoma dobru saradnju sa resornim sekretarijatom, inspekcijama, policijom, teško je utvrditi ko odlaže taj otpad, izuzev ako se ne zatekne na licu mjesta, a dodatan problem je i to što se najčešće radi o privatnom posjedu pa je teško i regovati, kazao je Đukić ističući da se sa nadležnima traži  zajedničko rješenje kako bi se uklonile nelegalne deponije, koje predstavlja veoma ružnu sliku.

Komunalcima problem predstavlja i odlaganja čvrstog otpada i u i pored kontejnera. „To je dvostruki posao jer komunalni otpad vozimo u Bar, a gabaritni na druge lokacije. Često se zbog toga dešavaju i oštećenja na kamionima“, pojasnio je direktor Komunalnog.

S obzirom da su neophodna značjna sredstva za uklanjanje nelegalnih odlagališta otpada iz Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj su finansijsku pomoć.

„Komunalno je na terenu prepoznalo nelegalne deponije, a sekretarijat će sa njima u saradnji nastojati da izvrši sanaciju lokacija na način što ćemo ih finansijski pomoći jer su budžetom planirana sredstva za saniranje neuređenih odlagališta“, kazala je sekretarka za komunalne poslove i saobraćaj, Gorica Nikšić.