Na tri plaže preko 100 kg otpada

Na tri crnogorske plaže, u akciji Instituta za biologiju mora, sakupljeno je više od 100 kilograma otpada, od čega plastika čini preko 80 odsto.

Akcija je sprovedena tokom proljeća u okviru IPA Interreg projekta “WELCOME” koji realizuje Univerzitet Crne Gore  – Institut za biologiju mora u okviru programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru.

Otpad je sakupljen na tri plaže u Igalu, Budvi i Ulcinju i kategorisan je u osam glavnih klasifikacionih grupa: plastika, guma, tekstil, papir, obrađeno drvo, metal, staklo/keramika i neidentifikovani otpad.

Kako je saopšteno iz Instituta za bilogiju mora, rezultati prvih analiza pokazali su prilično visok stepen zagađenja plaža čvrstim otpadom, pri čemu najveći udio u ukupnoj količini ima plastični otpad.

Izvor RTCG