Nacionalno testiranje osnovaca

„Danas i sjutra obavlja se nacionalno testiranje za 7.300 učenika trećeg i 8.000 učenika šestog razreda u 161 osnovnoj školi u Crnoj Gori. Đaci trećeg razreda polažu ispit iz matematike i maternjeg jezika – crnogorsko-srpsko-bosansko-hrvatskoga, a đaci šestog dodatno polažu i ispit iz prvog stranog jezika“, kazao je za Portal Analitika direktor Ispitnog centra Željko Jaćimović. On se danas nalazi u Beranama, gdje je pošao u obilazak škola i kontrolu procesa testiranja. Direktor dodaje da je praksa da se testiranje obavlja u učionicama u koje đaci redovno idu u školu, kako bi bili u „prirodnom okruženju“, tako da je bilo i poteškoća da se testovi dostave do svih udaljenih seoskih škola, s obzirom da je u mnogim sjevernim krajevima pao snijeg. Cilj testiranja koje se obavlja od 2008. godine je mjerenje postignuća učenika u dva ciklusa osnovnog obrazovanja, nakon trećeg i šestog razreda. Jaćimović kaže da se primjećuju razlike u nivou znanja od godine do godine, te od škole do škole, ali da se ti rezultati zvanično ne objavljuju. Novina u odnosu na prethodne godine je to što će ocjene sa ovog testa biti upisane u svjedočanstva đaka ali neće uticati na opšti uspjeh učenika. „Indirektno, to jesu ocjene i za nastavnike, odnosno treba da pokažu da li je profesor u radu sa đacima dostigao standard predviđen za određeni ciklus“, kaže direktor Ispitnog centra. Inače, na sajtu ICCG su postavljeni primjeri testova, tako da đaci i njihovi roditeji mogu da se upoznaju po kojem su sistemu koncipirani. Testove sastavlja i distribuira ICCG i biće pregledani u školi, od strane posebnih timova formiranih u školama. Osam hiljada učenika devetog razreda osnovne škole, njih 8.000 u Crnoj Gori, polagaće eksterni polumaturski ispit 26, 27. i 28. maja. Prisustvo na ovom ispitu je obavezno, a ocjene iz predmeta koji se polažu na maloj maturi ne utiču na opšti uspjeh đaka.