Nagradni konkurs „WE CAN DO IT“ – MI TO MOŽEMO

Alternativni kretivni centar – NVO “Pravi put” raspisuje konkurs povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije koji se obilježava 9. decembra.

U okviru projekta “Percepcija korupcije na lokalnom nivou” koji sprovodi AKC – Tivat u partnerskoj saradnji sa Radnom grupom za izradu i implementaciju Akcionog plana borbe protiv korupcije opštine Tivat, s ciljem podizanja svijesti  o korupciji i njenim posljedicama po lokalnu društvenu zajednicu, kao i podsticanja aktivizma mladih u borbi protiv korupcije NVO”Pravi put” objavljuje javni poziv za učešće na nagradnom konkursu. Ocjenjivaće se najbolji  literarni rad, fotografija  i  video klip koji prikazuju probleme korupcije i mehanizme borbe protiv korupcije.

Nagradnim konkursom za različite vrste radova pruža se mogućnost mladima da slobodno kreiraju i prezentuju svoj stav, poruke i ideje na zadatu temu.

Pravo učešća imaju mladi od 14 – 29 godina sa područja Opštine Tivat, a uz rad treba dostaviti prijavu za učešće na konkursu. U okviru nagradnog konkursa može se konkurisati sa najviše dvije vrste rada.

Najbolji rad iz svake vrste rada nagradjuje sa novčanom nagradom u iznosu od 100 EUR. Ostalim učesnicima biće dodijeljena utješna nagrada. Komisija koja će vršiti selekciju radova biće sačinjena od članova Radne grupe za borbu protiv korupcije opštine Tivat, a rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije 7 dana po završetku konkursa, 28.12.2018. kada će biti i uručene nagrade. Neblagovremene i nepotpune prijave Komisija neće razmatrati. Prijava radova na konkurs vrši se od 06.12. do 21. decembra 2018. godine: Na pisarnici opstine Tivat u zatvorenoj koverti, sa adresom: Radna grupa za borbu protiv korupcije, svakog radnog dana od 8 do 14 časova sa naznakom ″Prijava na nagradni konkurs „WE CAN DO IT“ – „MI TO MOZEMO“

Obrazac za prijavu  možete preuzeti na sajtu opstine Tivat http://opstinativat.com, pod stranicom Antikorupcija. Sve dodatne informacije o Nagradnom konkursu mogu se dobiti na broj telefona 069 251 110.