Naučna konferencija o turizmu u četvrtak i petak u Kotoru

„Trendovi u razvoju turizma i hotelijerstva“, naziv je 5. međunarodne naučne konferencije koja će biti održana na kotorskom Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, u četvrtak 11. i petak 12. oktobra.

Ključne teme konferencije biće: Trendovi u turizmu (menadžment, marketing u turizmu i hotelijerstvu, gastronomija, usluživanje i bezbjednost hrane, tehnologija i inovacije u turizmu, kvalitet u turizmu), Kulturni, nautički i sportski turizam.

Otvaranje konferencije planirano je za sjutra u 10 sati. Govoriće: prof. dr Danilo Nikolić, rektor Univerziteta Crne Gore, prof. dr Špiro Ivošević, dekan kotorskog Fakulteta za pomorstvo, Mubera Kurpejović, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje, Željka Radak Kukavičić, direktorica Nacionalne turističke organizacije i Luo Chun Xia, direktorica Instituta Konfucije u Crnoj Gori.

Konferenciju organizuje Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru-Univerzitet Crne Gore, u saradnji sa Pomorskim fakultetom iz Kotora, Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu-Sveučilište u Rijeci (Opatija), Pomorskim fakultetom iz Splita i Fakultetom tehničkih nauka-Univerzitet „Ismail Quemali“, Vlora (Albanija).