Nedjelja štednje u crnogorskim bankama

Centralna banka Crne Gore od 2004. godine sa poslovnim bankama u Crnoj Gori od 31. oktobra do 6. novembra obilježava Nedjelju štednje.
Djeci rođenoj u Nedjelji štednje, čiji roditelji otvore štednu knjižicu kod jedne od crnogorskih poslovnih banaka, Centralna banka CG poklanja po 200 eura. Poslovna banka za koju se roditelji odluče uz štednu knjižicu poklanja još 200 eura.
Deponovani iznos, nakon godinu, roditelji mogu podići ili opet položiti na štednju. Zahtjev se može podnijeti do 31. marta, uz ličnu kartu roditelja i izvod iz matične knjige rođenih za novorođenče.
Hipotekarna banka se i ove godine pridružila kampanji koja se sprovodi povodom „Nedjelje štednje“. Uz donaciju Centralne banke koja donira 200€ i Hiptekarna banka donira po 200 eura djeci koja su rođena u periodu od 31. oktobra do 6. novembra, istakao je predsjednik Upravnog odbora Udruženja banaka Crne Gore i glavni izvršni direktor Hipotekarne banke, Esad Zaimović.
„ Ovo je jedna lijepa akcija koja nas podsjeća i podstiče da malo promovišemo štednju, jer iako se vremena mijenjaju i prihodi su nekad manji nekad veći, štednja bi trebal da ostane kao jedna lijepa navika koja nam omogućava da dio svojih priohoda sačuvamo za budućnost nas i naše porodice“.
Zaimović je istakao da se štednja u Crnoj Gori povećava i da je trenutno u crnogorskim bankama oko 3,5 milijarde, a da je od toga 53% crnogorskih gradjana što pokazuje da gradjani vjeruju našim bankama.