Nema rekonstrukcije ni gradnje ribljeg restorana na Solilima

Na zahtjev investitora, vlasnika parcele nekadašnjeg restorana „Delfin“ na Solilima, Sekretarijat za planiranje prostora i održivog razvoja opštine Tivat nije izdao građevinsku dozvolu za rekonstrukciju objekta koji se nalazi na katastarskoj parceli 1575/3 KO Đuraševići jer namjena iz projekta nije odgovarala namjeni iz urbanisticko tehničkih uslova, kazala je Radio Tivtu sekretarka Sekreatrijata za planiranje prostora i održivog razvoja, Tamara Furtula.<!–more-

„Projekat je prikazivao riblji restoran, a to nije bilo u skladu sa namjenom iz Urbanističko tehničkih uslova (UTU) i generalnog koncepta Solila koji na parceli planira informativno-edukativni centar za potrebe naučnih i obrazovnih aktivnosti. Investitora smo pozvali da u određenom roku prilagodi tehničku dokumentaciju, odnosno namjenu objekta da uskladi sa planskim dokumentom. Međutim, nakon toga investitor je odustao od svog zahtjeva.”, istakla je Furtula

Tivatska solila, površine 150 hektara, zaštićena su međunarodnom Ramsarskom konvencijom od 2013.godine, kao močvarno područje od međunarodnog značaja.

Podsjećamo da je u avgustu 2017.godine, tada opštinski Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata donio rješenje o prekidanju postupka izdavanja građevinske dozvole i naložio investitoru da traži dozvolu od Agencije za zaštitu životne sredine jer taj prostor zahtijeva posebnu zaštitu.