Neradni dani petak, nedjelja i ponedjleljak

Povodom predstojećih praznika Velikog petka i Uskrsa, za vjernike rimokatoličke vjeroispovjesti neradni dani biće petak 19. april, nedjelja 21. april i ponedjeljak 22. april, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

“Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu”, navodi se u saopštenju.