Neradni dani povodom Dana nezavisnosti

Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima, Dan nezavisnosti se praznuje 21. i 22. maja.
Neradni dani za navedeni praznik su: ponedeljak – 21. maj i utorak 22. maj.
Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu, stoji u saopštenju Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore.