Nove kule i osmatračnica na Solilima

JP Morsko dobro je u sklopu redovnih poslova na uređenju i sanaciji infrastrukture na području posebnog rezervata prirode – Solila, tokom ljetnjih mjeseci izvelo radove koji su obuhvatili izgradnju i zamjenu dvije postojeće kule novim i postavljanje jedne nove osmatračnice.
Nove kule i osmatračnica napravljene su od prirodnog materija (četinar) čija namjena preventveno doprinosi samom doživljaju turista i istraživanjima ornitologa, a pogdne su i organizovanje edukativnih radionica u prirodi.
Kule nude mogućnost posmatranja ptica sa tri strane, imaju izgrađenu nastrešnicu, pokrivene su tegolom i namijenjene su za prisustvo sedam osoba istovremeno. Novoizgrađena osmatračnica postavljena je uz lokalni put prema Radovićima, čija površina pristupnog dijela sa terasom iznosi 10m2.
Za izvođenje ovih radova JP Morsko dobro je angažovalo firmu „Arhibiro“ d.o.o. iz Budve, dok je stručni nadzor nad ovim radovima vršila firma „Europrojekt“ d.o.o. iz Podgorice. Ukupna vrijednost radova iznosila je oko 24.563,00 eura-saopšteno je iz JP Morsko dobro.