iskopavanje

Nove lokacije sa podzemnim kontejnerima

Radnici Komunalnog preduzeća počeće ovih dana iskopavanja za postavljanje podzemnih kontejnera na još dvije loakcije u Tivtu.

 

Po nalogu opštine, odnosno Direkcije za investije i razvoja, nove posude za komunalni otpad biće postavljene kod zgrade stare opštine u ulici Luke Tomanovića i na parkingu iza bivše robne kuće u centru grada. Jedno kontejnersko mjesto ima četiri posude- kontejnera kapaciteta 1,1 kubik.
Podzemni kontejneri su do sada postavljeni u Sremskokarlovačkoj ulici u centru grada, kod parkinga u Arsenalskoj ulici, a za postavljanje je pripremljena  i lokacija u Donjoj Lastvi kod igrališta.
Očekuje se da stignu predstavnici splitske firme „Eurotim“ koja je isporučilac i koji treba da montiraju kontejnere u Donjoj Lastvi i osposobe kod plaže Vaikiki na Seljanovu gdje nisu u funkciji jer nije isporučena sajla za podizanje platforme za pražnjenje kontejnera.
Na osnovu ugovora između Opštine i splitske firme isporučeno je 5 kontejnerskih kompleta, od kojih svaki sadrži po 4 standardna kontejnera od 1, 1 kubik.