Radovi Pine

Novosel: Dio Pina prema moru se zatvara radi popločavanja

Predsjednik opštine Ivan Novosel imao je juče sastanak sa izvođačem radova na rekonstrukciji Pina, firmom „Erlang“ i nadzornim organom posvećen kašnjenju radova na gradskom šetalištu Pine. Prema riječima Novosela, izvođač se obavezao da u roku od sedam dana potpuno završi pojas gradske rive prema poslovnim prostorima i ugostiteljskim objektima.

 

Na sastanku je predloženo da se dio Pina prema moru, nakon 15.juna zatvori mrežom i na njemu bi bili nastavljeni radovi na popločavanju, ističe Novosel. „Imam čvrsto ubjeđenje od izvođača radova da će za sedam dana biti završen kompletan dio na terasama do ugostiteljskih i poslovnih objekata i prema zgradama, a da će cijeli prostor Pina koji je predmet ove investicije biti betoniran. Ima veliki broj šahti koji treba zatvoriti, što je mnogo važno sa aspekta bezbjednosti. Preko 50 šahti je u pitanju. Imam informaciju da poklopci tih šahti stižu iz Njemačke. Već su na carini i ovih dana stižu u Tivat. Poslije sedam dana steći će se uslovi da se ovaj dio koji je završen odvoji kako bi se stvorili uslovi za normalnu komunikaciju sa objektima i terasama ugostiteljskih objekata. Ta staza od gradske apoteke do kafe bara Sirena biće prohodna cijelom dužinom. Drugi dio će biti odvojen zaštitnim ili ukrasnim mrežama. Vidjećemo sa izvođačem kako to da izvedemo da bi nastavili preostali dio radova. Očekujem da će ubrzati tu dinamiku“, rekao je Novosel.

Predsjednik tivatske opštine rekao je za Radio Tivat da su radovi na obali Pine trebali da se odvijaju ubrzanijom dinamikom, kako bi razgovarali o završetku, a ne o ubrzavanju radova pred samu turističku sezonu. On se kako ističe ipak založio za kvalitet samih radova koji ne smije da trpi iako nije ispoštovan sam rok završetka.

O kašnjenju dinamike radova na obali Pine, na obali Đuraševića i Krašićima, opširnije u današnjem izdanju Gradskog magazina na talasima Radio Tivta.