O boljem upravljanju obalnim ribarstvom na sastanku u Albaniji

Predstavnici Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore učestvuju na novom sastanku u okviru IPA projekta ADRINET, posvećenog boljem upravljanju obalnim ribarstvom, kako bi se osigurala održivost i ekološki zahtjevi za očuvanjem priobalnog ekosistema.

U organizaciji albanskog partnera projekta ADRINET – Jadranska mreža za morski ekosistem-Poljoprivrednog univerziteta u Tirani, Fakultet veterinarske medicine, u Vlori će biti održan treći sastanak Upravnog odbora projekta, zakazan u najvećoj albanskoj luci za četvrtak, 4. jul.

Biće održana konferencija za medije na kojoj će se obratiti predstavnici Poljoprivrednog univerziteta u Tirani i italijanskog generalnog konzulata u Vlori. Uslijediće predstavljanje ADRINET projekta od strane vodećeg partnera, kao i obraćanje predstavnika Upravnog tijela za program INTERREG IPA CBC Italija – Albanija – Crna Gora.
Nakon službenog predstavljanja projekta i partnera koji ga sprovode u Italiji, Albaniji i Crnoj Gori, nastaviće se tehnički sastanak na kojem će biti analiziran treći izvještajni period ADRINET projekta, čija je implementacija započela 2018. godine, i postavljeni ciljevi za sljedeće izvještajno razdoblje. Konferencija će takođe biti prilika za razmjenu iskustava i dogovor o daljim koracima i planovima u pogledu finansijskog upravljanja projektom.

Crnogorski partneri predstaviće dosadašnje rezultate postignute u okviru ADRINET-a u našoj zemlji, a jedna od glavnih tema sastanka biće i ghost ishing, kao jedan od najvećih razarača morskog ekosistema i života, sa naglaskom na zaliv Vlora.
Projekat Jadranska mreža za morski eko sistem ADRINET provodi se u okviru programa IPA Crna Gora-Italija-Albanija. Cilj projekta je uspostaviti bolji sistem upravljanja obalnim ribolovom. Pilotno područje projekta u Crnoj Gori je akvatorijum Hercegnovskog zaliva, u Albaniji Vlora, dok se projekat u Italiji sprovodi na području Pulje, u Bariju i Castru.
U okviru ADRINET-a razviće se Planovi upravljanja obalnim područjima za bioraznolikost i obalne ekosisteme u okviru pilot-područja, koji dijele iste probleme koji se odnose na zagađenje, prekomjerno iskorištavanje ribljih resursa, nezakonit ribolov i slično.
Projekat uključuje ulaganje u tehnologiju, mapiranje ribolovnih ruta i praćenje zagađenja, te pružanje usluga, naučne podrške i vještina za ribare, tako da potrošnja ribe bude sigurnija i usklađena sa pravilima i smjernicama EU-a.