O ciljevima izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, obavještava da se organizuje PRETHODNO UČEŠĆE JAVNOSTI na Koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“ u periodu od 17.05. do 17.06.2019.godine.

Upoznavanje zainteresovane javnosti sprovodi se na način propisan čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti, putem informisanja i konsultacija. Koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“, objavljen je na internet stranici:

http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava/199366/PRETHODNO-UcEscE-JAVNOSTI-na-Koncept-Izmjena-i-dopuna-Drzavne-studije-lokacije-Dio-Sektora-27-i-Sektor-28-u-periodu-od-17-05-do.html

Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogu se dostavljati ovom ministarstvu na e-mail: javna.rasprava@mrt.gov.me u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma, stoji u saopštenju.