O emocionalnim i socijalnim vještinama

Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica, u saradnji sa Studijskim programom za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću, danasu 18 sati u Kinu „Boka“ organizuju tribinu „Emocionalne i socijalne vještine za digitalno doba“. Na tribini će učestvovati, pored studenata sa Studijskog programa za psihologiju i studenti sa Programa za sociologiju kao i studenti Učiteljskog studija.