O kultu Staljina i Sovjetskog Saveza u CG 1945-1948

U galeriji Buća održana je promocija knjige Jadranke Selhanović “ Kult Sovjetskog Saveza i Staljina u Crnoj Gori 1945-1948”. Organizator promocije bio je UBNOR Tivta.

Na promociji su govorili istoričari dr Adnan Prekić i dr Živko Andrijašević i autorka.

 “Ova knjiga je zaista značajno i vrijedno istoriografsko djelo i zahtjeva povećanu   pažnju. Ono što čini specifičnost ove teme je jedna vrsta univerzalnosti. Ovo je jedan ppotpuno novi izraz i po istraživačkom smislu i po temi. Knjiga je značajna jer počiva na potpuno originalnim istorijskim izvorima, na arhivskoj građi koja se prvi put pojavljuje u ovoj knjizi. Prvi dio knjige posvećen je pitanju odakle kult Staljina u Crnoj Gori? Jadranka dosta precizno to analizira i slikovito iI metraforičko objašnjava kroz stav jednog crnogorskog rukovodioca koji je rekao “Odvajanje duše od tijela”. Tako su crnogorski komunisti doživljavali razlaz sa Sovjetskim Savezom i Staljinom . U knjizi je I grupa dokumenata, tekstova iz Pobjede koji nam pomažu da shvatimo kakvo je to vrijeme bilo. I zašto kult Staljina U Crnoj  Gori ima jake korijene. Zaštro Crna Gore uopšte ima snažnu potrebu da se identifikuje sa pojedincima – to je tema za razmišljanje nakon što pročitate ovu knjigu” – rekao je dr Adnan Prekić.

    “Ova knjige i izložba koje je prati u ovom prostoru su povod da se afimišu tradicionalne vrijednosti koje su utkane u biće crnogorskog društva. Po tom modelu jedinio Crna Gora može postojati. Crna Gora bez antifašizma je nemoguća i politički neodrživa. Zato nije ni čudno što se u Crnoj Gori njeguju tekjovine antifašuističke borbe, kao ni u jednoj od Republika bivše Jugoslavije. Ova ideja je značila ne podjelama, ne nacionalizmu, ne klerikalizmu, a da razvoju, napretku, osvješćivanjuu, emancipaciji društva.

Milsim da istoriografija do danas nije dala jasan i decidan odgovor na pitanje da li je to bio obračuna sa ljudima koji su predstavljali drugu stranu ili sa ljudima koji su izdali svoju zemlju. Možda je odgovor negdje na sredini. Knjiga Jadranke  Selhanović aktuelizuje jednu važnu temu. I niko se u istoriografiji nije bavio građenjem kulta. Obično se naša istoriografija bavi događajima. Mi smo nekoliko puta pokušavali da tuđe kultove unesemo u našu političku kulturu. I to se uvijek završavalo loše. I po te kultove I po one koji su u te kultove vjerovali” – istakao je dr Živko Andrijašević.

    “Sve više sam ubjeđena da sam na jedan, makar, korektan način objasnila sa ovom knjigom zašto će nastupiti takva 48 kakva je nastupila u Crnoj Gori. Mi kažemo 48. Crnogorska. Nijedna druga Republika u bivšoj Jugoslaviji ne pominje takvu 48. Nema slovenačke ili hrvatske 48. Knjiga je tu i nadam  se da će privući pažnju publike. Hvala vama što ste doščli na promociju, hvala kolegama koji su promovcislai knjigu I posebno hvala gradonačelniku Kusovcu I predsjedniku UBNORa Ćosoviću” – kazala je Jadranka Selhanović.

Na kraju izlaganja Prekić, Andrijašević I Selhanović su odgovarali na pitanja prisutnih.