O održivom upravljanju zelenim otpadom

Okrugli sto “Održivo upravljanje zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje” biće održan sutra u 11.30 u zgradi Opštine Tivat u organizaciji NVO Eko Centar Delfin, Maslinarsko društvo “Boka” i Udruženje privatnih vlasnika šuma i poljoprivrednika Herceg Novog u saradnji sa Opštinama Tivat , Kotor i Herceg Novi u okviru projekta “Aktivna Agro Javnost”.
Projekat “Aktivna Agro Javnost” realizuje se u okviru programa podrške Evropske Unije – Održiva poljoprivreda za održivi Balkan : „Jačanje kapaciteta NVO u zagovaranja i razvoju politika na zapadnom Balkanu, koji realizuju ORCA (Srbija) i konzorcijum partnera : AKTIV (Kosovo*), FLOROZON ( Makedonia), CZIP (Montenegro) i IEP (Albania).
Kroz projekat “Aktivna Agro Javnost” u proteklih 12 mjeseci, radilo se na informisanju i edukaciji donosioca odluka, poljoprivrednih proizvodjača, javnost i svih relevantnih aktera o značaju i prednostima uspostavljanja održivog upravljanja zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje kao i na uspostavljanju efikasanog mehanizama saradnje između udruženja poljoprivrednih proizvođača i lokalnih uprava u Kotoru, Tivtu i Herceg Novom u procesu donošenja odluka.
Tokom okruglog stola, biće riječi o ostvarenim rezultatima i budućim aktivnostima na unaprijedjenju održivog upravljanja zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje i saradnje lokalne uprave, NVO i poljoprivrednih proizvodjača. Prisutnim učesnicima će biti predstavljea Platforma o budućoj sradnji, distribuirane brošure i priručnici “Održivo upravljanje zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje –kompostiranje”, “Principi dobre poljoprivredne prakse” i “Kalendar poljoprivrednih radova”.