O taksi prevozu i taksi problemima

U Multimedijalnoj sali opštine Tivat održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o auto-taksi prevozu. Bila je to prilika da prisutni, uglavnom taksisti, više govore o problemima sa kojima se suočavaju pri obavljanju djelatnosti nego o dokumentu koji je napravljen na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Njime je dato ovlašćenje Opštini da propiše bliže uslove, organizaciju, optimalan broj auto-taksi vozila, minimalan broj auto-taksi vozila prilagođenih licima sa invaliditetom, minimalne i maksimalne cijene u okviru taksi tarife i način obavljanja auto-taksi prevoza. Sekretarka, Gorica Nikšić kaže:

Na 15 lokacija u gradu postoji 58 taksi stajališta. Sva ta stajališta su određena u skladu sa planskim dokumentom. Konkretno, na aerodrtomu postoji 10 obilježenih taksi stajališta, tri ispred putničke zgrade i 7 bočno od pristanišne zgrade a prostor kompletne jedne saobraćajnice, istina, moram reći neuređene, opredjeljen je za zaustavljanje taksi vozila, isključivo“.

Taksisti koji su prisustvovali centralnoj javnoj raspravi su još jednom istakli probleme sa kojima se suočavaju posebno na aerodromu Tivat gdje većina njih obavlja svoju djelatnost. Kritikovali su izjednačavanje uslova za rad svih taksista, smanjenje broja vozila, rad inspekcije, uniforme koje su propisane, taksi stajališta i slično. Predsjednik taksi udruženja „Pet“ Veselin Piper kaže da je uputio i pismenu primjedbu u kojoj Odlukom nisu zadovoljni i da je neće prihvatiti:

Taksi stajališta ne možemo ravnopravno koristiti sa ostalim prevoznicima zato što većina nas ima samo po jedno vozilo dok ostale imaju više vozila. Problem je što je SO Tivat, odnosno obrađivač ove nove Odluke je riješio da nam uskrati korištenje sopstvenih vozila koja su registrovana na naše ime lično u privatne svrhe. Ja vam kažem u ime udruženja koje predstavljam da mi tu odluku nećemo ispoštovati. Kakva god ona bila, auto nam nećete zabraniti da koristimo u privatne svrhe pa pišite hiljadu kazni“.

Savjetnica za saobraćaj u opštini Tivat Danica Francesković je pojasnila da su sada izjadnačena taksi stajališta zato što novi Zakon ne poznaje odredbe koje regulišu auto-taksi prevoz putem poziva pa su tako stajališta automatski dostupna svima:

Cijenim problem, cijenim da je danas teško raditi, da je velika konkurencija ali naš posao je da napišemo Odluku koja će biti u skladu sa Zakonom i koju će ravnopravno da koriste svi taksi prevoznici. Kao što je počev od člana 17 preko 23 Zakon rekao da taksi prevoznici pod jednakim uslovima obavljaju svoju djelatnost“.

Prema parametru četiri vozila na 1.000 stanovnika (Opština Tivat ima 14031 stanovnika), optimalan broj iznosio bi 58 vozila ali je, zbog turističke sezone, realno do 70 vozila. Uvodi se nova oznaka na registarskim tablicama „ TV-TX“ sa brojem i vozila u auto-taksi prevozu prilagođena licima sa invaliditetom. Odlukom je propisano da je taksi prevoznik, koji obavlja auto-taksi prevoz sa 10 i više vozila, dužan licima sa invaliditetom prilagodi najmanje jedno vozilo.
Novina je i to da vozač auto-taksi prevoza mora da polaže ispit o poznavanju grada.